Ważenie plecaków

W dniu 22 października 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Czerwonce odbyło się ważenie tornistrów uczniów. Badaniem objęto uczniów klas I –III. Założeniem działań było uświadomienie rodzicom i uczniom jakie skutki niesie za sobą nadmierne obciążenie kręgosłupa zbyt ciężkim plecakiem. Zmniejszenie skali tego problemu przyniosą działania profilaktyczne jeżeli będziemy przeprowadzać je od najmłodszych lat, a w szkole od najmłodszych uczniów. Zdaniem lekarzy na zdrowie ucznia ma wpływ nie tylko waga plecaka, ale także sposób jego noszenia. Jeżeli waga plecaka nie powoduje pochylenia lub skrzywienia ciała dziecka, to ciężar nie powinien zaszkodzić zdrowiu. Plecak jest za ciężki, jeżeli sylwetka dziecka zmienia się pod ciężarem plecaka.

Zostało przebadanych 44 uczniów w tym 23 dziewczynki i 21 chłopców. Zgodnie z założeniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej ciężar tornistra nie powinien przekraczać 10% do 15% masy ciała.

klasa

do 10% ilości badanych

do 15% ilości badanych

do 20% ilości badanych

II

III

8

2

4

10

5

8

4

3

suma

14

23

7

Podsumowanie :
31,8 % badanych uczniów nie przekroczyło 10 % masy ciała,
52, 2 % badanych uczniów nie przekroczyło 15 % masy ciała,
16.7 % badanych uczniów przekroczyło 15 % masy ciała.

Wnioski :

  • 84 % badanych uczniów nie przekroczyło normy ciężaru plecaka.
  • 15,9 % badanych uczniów przekroczyło przedział 15 % ciężaru plecaka, uczniowie nie dokonują selekcji zawartości plecaka każdego dnia idąc do szkoły, noszą wiele niepotrzebnych rzeczy, posiadają w szkole szafki, ale mimo to noszą niepotrzebne podręczniki na dany dzień – nie kontrolują planu lekcji.
  • Najcięższy plecak był w klasie II – 5 kg, a najlżejsze – po 2,2 kg – w klasie I u dwóch uczniów i w klasie II u jednego ucznia.
  • Przypadki przekroczenia wagi plecaków odnotowano w klasie I – u 4 uczniów, w klasie II – u 3 uczniów, a w klasie III – u dwóch uczniów.

Wychowawcy klas przeprowadzili z uczniami pogadanki na temat prawidłowego pakowania i noszenia plecaków na dwóch ramionach , a nie na jednym. Każdy uczeń klas I – III ma w sali lekcyjnej zapewnioną szafkę do przechowywania przyborów szkolnych, które są zbędne uczniowi w domu. Zwrócono uczniom uwagę na prawidłowe pakowanie i przepakowywanie plecaków w domu .

Opracowanie: Anna Rostkowska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *