Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego w kl. VII-VII

9 grudnia 2019 roku Pani Agnieszka Rolińska z Młodzieżowego Centrum Kariery w Jaciążku przeprowadziła z uczniami naszej szkoły zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. W klasie ósmej problematyka dotyczyła planowania kształcenia i kariery zawodowej. Celem zajęć było przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia poprzez:

  1. Nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących: określenia mocnych i słabych stron, analizy własnej samooceny, określanie obszaru zainteresowań i predyspozycji zawodowych, odkrywanie zdolności i umiejętności.
  2. Rozwijanie umiejętności kontaktu interpersonalnego, poczucia własnej wartości i radzenia sobie ze stresem.
  3. Umiejętność wyznaczania celów i podejmowania właściwych decyzji życiowych.

Temat realizowany w klasie siódmej to: “Znam siebie – wiem na co mnie stać”. Celem zajęć było przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru ścieżki kariery poprzez efektywne poznanie siebie poprzez nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących: określenia mocnych i słabych stron, analizy własnej samooceny oraz wyznaczania celów zawodowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *