Dzień Przedszkolaka

Dnia 29.09.2020 r w naszym przedszkolu obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, który dostarczył dzieciom radości z bycia przedszkolakiem. Każda z grup spędziła ten dzień na zabawie i wspólnym śpiewaniu piosenek. Wszyscy otrzymali kolorowe medale. Dzień zakończyliśmy zabawą z chustą animacyjną Klanza na sali gimnastycznej.

P. Królikowska
A. Mroczkowska
H. Mróz
P. Pomiechowska

„Uczymy się segregować…”

W ramach edukacji ekologicznej uczniowie oddziałów „O” – VIII uczestniczyli w warsztatach „Uczymy się segregować…”. Uczniowie systematyzowali wiedzę na temat odpadów.

Szkoła Podstawowa w Czerwonce przystąpiła do kampanii „Działaj z imPETem”, która ma na celu edukację społeczeństwa w zakresie odpowiedniego postępowania z wartościowym tworzywem, jakim są butelki PET. Projekt obejmuje różne przedsięwzięcia edukacyjne, poprzez które zwraca uwagę mieszkańców na problem prawidłowej segregacji odpadów opakowaniowych i ich recyklingu.

Warsztaty prowadziły: Ewa Kluczek, Agnieszka Lewaśkiewicz

Ważenie plecaków

Wzorem roku ubiegłego w dniu 22 września 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Czerwonce odbyło się ważenie tornistrów uczniów. Badaniem objęto uczniów klas I –III. Założeniem działań jest uświadamianie uczniów jakie skutki niesie za sobą nadmierne obciążenie kręgosłupa zbyt ciężkim plecakiem. Zmniejszenie skali tego problemu przyniosą działania profilaktyczne jeżeli będziemy przeprowadzać je od najmłodszych lat, a w szkole od najmłodszych uczniów. Zdaniem lekarzy na zdrowie ucznia ma wpływ nie tylko waga plecaka , ale także sposób jego noszenia. Jeżeli waga plecaka nie powoduje pochylenia lub skrzywienia ciała dziecka, to ciężar nie powinien zaszkodzić zdrowiu. Plecak jest za ciężki, jeżeli sylwetka dziecka zmienia się pod ciężarem plecaka.

Zostało przebadanych 43 uczniów w tym 17 dziewczynki i 26 chłopców. Zgodnie z założeniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej ciężar tornistra nie powinien przekraczać 10% do 15% masy ciała.

Wyniki badań

klasa

do 10% ilości badanych

do 15% ilości badanych

do 20% ilości badanych

 

II

III

5

11

7

6

9

3

 

1

1

suma

23

18

2

Podsumowanie :

72,2 % badanych uczniów nie przekroczyło 10 % masy ciała,

11,4 % badanych uczniów nie przekroczyło 15 % masy ciała,

16 ,4 % badanych uczniów przekroczyło od 15 % do 20 % masy ciała.

Wnioski :

  1. 83 , 6 % badanych uczniów nie przekroczyło normy ciężaru plecaka.
  2. 41 uczniów nie przekroczyło przedziału 15 % ciężaru plecaka. Uczniowie dokonują selekcji zawartości plecaka każdego dnia idąc do szkoły. Noszą o wiele mniej niepotrzebnych rzeczy, posiadają w szkole szafki, w których zostawiają większość przyborów, kontrolują plan lekcji.
  3. Najcięższe 2 plecaki były w klasie II – 5 ,2 kg , a najlżejsze – 2 plecaki po 2 kg – w klasie I.
  4. Przypadki przekroczenia wagi plecaków odnotowano w klasie II – u 5 uczniów, w klasie III – u 1 ucznia.
  5. Coraz więcej uczniów przywiązuje wagę do noszenia lżejszych plecaków, zmniejsza się liczba uczniów posiadających ciężkie plecaki, wzrasta liczba uczniów o wadze plecaka niższej niż 4 kg. Uczniowie poprawili swój wynik w porównaniu do roku ubiegłego.
  6. Wychowawcy klas przeprowadzają z uczniami pogadanki na temat prawidłowego pakowania i noszenia plecaków na dwóch ramionach, a nie na jednym. Każdy uczeń klas I – III ma w sali lekcyjnej zapewnioną szafkę do przechowywania przyborów szkolnych, które są zbędne uczniowi w domu. Nauczyciele zwracają uczniom uwagę na prawidłowe pakowanie i przepakowywanie plecaków w domu. Wszystkie te formy pracy z uczniami przynoszą pozytywne efekty dbania o ich zdrowie.

Anna Rostkowska

Lekcja geografii w terenie

W dniu 23.09.2020 uczniowie klas VIa i VIb wyszli na pieszą, całodzienną wycieczkę po najbliższej okolicy pod nazwą “Lekcja geografii w terenie” poprowadzoną przez nauczyciela Dariusza Krupińskiego. W czasie tej szczególnej lekcji uczniowie mieli możliwość przećwiczyć posługiwanie się mapą topograficzną okolic Czerwonki. Ćwiczone były umiejętności rozpoznawania form terenu w rzeczywistości i na mapie. Umiejętność określania kierunków za pomocą kompasu, obiektów w terenie oraz za pomocą położenia Słońca. Przy okazji powtórzono także umiejętność ukierunkowania mapy.

Na wycieczce znalazł się także czas na odpoczynek i relaks na łonie przyrody pod opieką wychowawców pani Kamilli Kordowskiej oraz Hanny Żebrowskiej.

Wszyscy wrócili zadowoleni z wyprawy, w tak przychylnych słonecznych okolicznościach pogodowych pierwszego dnia jesieni.

Dariusz Krupiński

 

Jak co roku wzięliśmy udział w akcji „Sprzątanie świata”…

W poniedziałek 21 września 2020 roku wszystkie klasy Szkoły Podstawowej w Czerwonce sprzątały najbliższe okolice. To nasz mały świat. Zebraliśmy dużo śmieci z poboczy, przydrożnych rowów oraz lasów. Przykro nam, że społeczeństwo naszej gminy oraz goście przybywający na wypoczynek lub grzybobranie nie potrafią zachować czystości. Mamy jednak satysfakcje, że przyczyniliśmy się do oczyszczania naszego środowiska.

Ewa Kluczek

Międzynarodowy Dzień Kropki

Dzień Kropki Dnia 17 września 2020r obchodziliśmy w naszym przedszkolu Międzynarodowy Dzień Kropki. Na początku wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcia z foto-ramką, którą zdobiły kropki. Następnie próbowaliśmy skakać w rytm piosenki po piankowych krążkach, z który wykonany został tor przeszkód. Po obiedzie bawiliśmy się wykonując ćwiczenia oddechowe za pomocą słomki i pompona. Później zabraliśmy się za malowanie prac plastycznych używając tylko i wyłącznie naszych paluszków. Dzień zakończyliśmy wykonaniem ,,magicznych’’ kropeczek. Cóż to była za zabawa!

 

Msza Święta na Wąskim Lesie

7 września 2020 roku na Wąskim Lesie ks. Jerzy Szymołon sprawował Mszę Świętą w intencji ofiar hitlerowskiego okupanta, którzy zginęli 12 lutego 1940 roku. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz gminy, leśnicy, poczty sztandarowe Ochotniczej Straży Pożarnej i Szkoły Podstawowej w Czerwonce oraz uczniowie kl. VI wraz z nauczycielami.