Ważenie plecaków

Wzorem roku ubiegłego w dniu 22 września 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Czerwonce odbyło się ważenie tornistrów uczniów. Badaniem objęto uczniów klas I –III. Założeniem działań jest uświadamianie uczniów jakie skutki niesie za sobą nadmierne obciążenie kręgosłupa zbyt ciężkim plecakiem. Zmniejszenie skali tego problemu przyniosą działania profilaktyczne jeżeli będziemy przeprowadzać je od najmłodszych lat, a w szkole od najmłodszych uczniów. Zdaniem lekarzy na zdrowie ucznia ma wpływ nie tylko waga plecaka , ale także sposób jego noszenia. Jeżeli waga plecaka nie powoduje pochylenia lub skrzywienia ciała dziecka, to ciężar nie powinien zaszkodzić zdrowiu. Plecak jest za ciężki, jeżeli sylwetka dziecka zmienia się pod ciężarem plecaka.

Zostało przebadanych 43 uczniów w tym 17 dziewczynki i 26 chłopców. Zgodnie z założeniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej ciężar tornistra nie powinien przekraczać 10% do 15% masy ciała.

Wyniki badań

klasa

do 10% ilości badanych

do 15% ilości badanych

do 20% ilości badanych

 

II

III

5

11

7

6

9

3

 

1

1

suma

23

18

2

Podsumowanie :

72,2 % badanych uczniów nie przekroczyło 10 % masy ciała,

11,4 % badanych uczniów nie przekroczyło 15 % masy ciała,

16 ,4 % badanych uczniów przekroczyło od 15 % do 20 % masy ciała.

Wnioski :

  1. 83 , 6 % badanych uczniów nie przekroczyło normy ciężaru plecaka.
  2. 41 uczniów nie przekroczyło przedziału 15 % ciężaru plecaka. Uczniowie dokonują selekcji zawartości plecaka każdego dnia idąc do szkoły. Noszą o wiele mniej niepotrzebnych rzeczy, posiadają w szkole szafki, w których zostawiają większość przyborów, kontrolują plan lekcji.
  3. Najcięższe 2 plecaki były w klasie II – 5 ,2 kg , a najlżejsze – 2 plecaki po 2 kg – w klasie I.
  4. Przypadki przekroczenia wagi plecaków odnotowano w klasie II – u 5 uczniów, w klasie III – u 1 ucznia.
  5. Coraz więcej uczniów przywiązuje wagę do noszenia lżejszych plecaków, zmniejsza się liczba uczniów posiadających ciężkie plecaki, wzrasta liczba uczniów o wadze plecaka niższej niż 4 kg. Uczniowie poprawili swój wynik w porównaniu do roku ubiegłego.
  6. Wychowawcy klas przeprowadzają z uczniami pogadanki na temat prawidłowego pakowania i noszenia plecaków na dwóch ramionach, a nie na jednym. Każdy uczeń klas I – III ma w sali lekcyjnej zapewnioną szafkę do przechowywania przyborów szkolnych, które są zbędne uczniowi w domu. Nauczyciele zwracają uczniom uwagę na prawidłowe pakowanie i przepakowywanie plecaków w domu. Wszystkie te formy pracy z uczniami przynoszą pozytywne efekty dbania o ich zdrowie.

Anna Rostkowska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *