Zaproszenie do udziału w konkursie na najładniejszą kartkę świąteczną


Regulamin Konkursu na Najładniejszą Kartkę Świąteczną


Organizator

Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Czerwonce

Cel

 1. Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów;

 2. Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia;

 3. Stworzenie możliwości prezentacji własnych prac;

Uczestnicy

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czerwonka.

 2. Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:

I grupa – I-III klasa,

II grupa – IV-VIII klasa.

Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie Kartki Świątecznej w dowolnej formie i dowolną techniką.

 2. Przy ocenie i nagradzaniu prac będą brane pod uwagę oryginalność, pomysłowość, samodzielność i estetyka wykonania;

 3. Na odwrocie pracy ma się znajdować czytelny opis zawierający następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, wiek, numer kontaktowy.;

 4. Konkurs trwa od 26 listopada 2020 r. do 16 grudnia 2020 r.;

 5. Prace należy złożyć w budynku Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Czerwonce w nieprzekraczalnym terminie do 16 grudnia 2020 r.;

 6. Każdy uczestnik wykonuje 1 pracę;

 7. Złożone prace przechodzą na własność organizatora;

 8. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikacje swojej pracy i wizerunku dla celów związanych z konkursem;

 9. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora;

Nagrody

 1. Organizator konkursu przewiduje nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce we wszystkich kategoriach oraz ewentualne wyróżnienia;

 2. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 18 grudnia 2020 r. o godz. 10.00 w budynku Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Czerwonce.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *