Informacja

Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia 2020 r. do 3 stycznia 2021 r.

W związku ze zmianami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 2111) zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, następuje przesunięcie terminów zaplanowanych w 2021 roku:

  1. Ferie trwają w okresie od dnia 4 stycznia 2021 r. do dnia 17 stycznia 2021 r.
  2. Zebrane z rodzicami podsumowujące pracę w pierwszym półroczu odbędzie się dnia 22 stycznia 2021 r.
  3. Dodatkowe dni wolne wskazane w Planie pracy Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Czerwonce na rok szkolny 2020/2021 i ustalone na 4-5 stycznia 2021 roku zostają przesunięte na inny termin, który zaopiniowany będzie podczas klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej dnia 21 stycznia 2020 r.

Dyrektor Szkoły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *