Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego. Wsparcie w wysokości 1500 zł na rodzinę będzie przyznawane jednemu z rodziców lub opiekunów na jego wniosek o przyznanie pomocy złożony do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodzica lub opiekuna. Szczegółowe informacje i wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej ARiMR.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *