Ślubowanie uczniów klasy pierwszej

Dnia 29 stycznia 2021 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszych. Uroczystość ta wpisała się na stałe w kalendarz imprez szkolnych. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Czerwonka Pan Paweł Kacprzykowski, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Iwona Perzanowska i pracownik Referatu Oświaty i Wychowania Pani Ewelina Mierzejewska, dyrektor szkoły Pan Zbigniew Załęski, wychowawczyni Pani Agnieszka Grochowska i rodzice uczniów klas pierwszych. Wszystkich zebranych w pięknie przystrojonej sali gimnastycznej powitał Pan dyrektor Zbigniew Załęski.

Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek i recytacja wierszy. Po zakończonej prezentacji zaproszeni goście zgodnie potwierdzili gromkimi brawami, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały “egzamin pierwszoklasisty”.

Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów, które wzbudziło wiele emocji. Aktu pasowania dokonał dyrektor szkoły kolorowym ołówkiem. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Czerwonce. Dowodem były akty pasowania na ucznia wręczone dzieciom przez wychowawcę. Zarówno Pan Wójt Gminy jak i dyrektor szkoły podziękowali uczniom, wychowawczyni, a także rodzicom za przygotowanie uroczystości.

Najmłodsi otrzymali wspaniałe pomoce dydaktyczne wręczone przez Wójta Gminy Czerwonka Pana Pawła Kacprzykowskiego, dyrektora szkoły Pana Zbigniewa Załęskiego, wychowawcę Panią Agnieszkę Grochowską. Dzieci otrzymały również książki jako nagrody za włączenie pierwszoklasistów w poczet czytelników biblioteki szkolnej. Książki wręczyła Pani Barbara Szczygielska.

Rodzice podziękowali Wójtowi Gminy Czerwonka Panu Pawłowi Kacprzykowskiemu za wsparcie szkoły na rzecz naszych uczniów, dyrektorowi szkoły Panu Zbigniewowi Załęskiemu za współpracę i wspieranie uczniów zaś Pani wychowawczyni Pani Agnieszce Grochowskiej za szczególną opiekę, włożony trud wychowania, a także przygotowanie uczniów do uroczystości.

Agnieszka Grochowska

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *