Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2020/2021 w kl. IV-VIII i pożegnania absolwentów

Niektóre wydarzenia odciskają się w nas tak głęboko,
że stają się bardziej bogate dopiero długi czas później.
Takie chwile jątrzą przeszłość,
a przez to są na zawsze obecne w naszych wciąż bijących sercach…
Niektórych wydarzeń się nie wspomina, lecz przeżywa je od nowa…
R. Scott Bakker

25 czerwca o godz. 9.30 odbyło się zakończenie roku szkolnego 2020/2021 oraz uroczyste pożegnanie uczniów klas ósmych.

W ramach promocji młodych talentów Wójt Gminy Paweł Kacprzykowski wręczył nagrody uczniom z najwyższą średnią ocen na świadectwie (5,5) – Klaudii Sokół z kl. IV i Dawidowi Woźniak z kl. VII, a pan dyrektor Zbigniew Załęski wręczył wyróżniającym się w nauce uczniom – świadectwa z biało – czerwonym paskiem, nagrody książkowe, statuetki za osiągnięcia sportowe, a rodzicom listy gratulacyjne i podziękowania.

Była to również okazja do pożegnania uczniów, którzy w tym roku szkolnym po raz ostatni przekroczyli progi naszej szkoły. Tegoroczni absolwenci Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Czerwonce to: Joanna Chełchowska, Weronika Czechowska, Julia Kluczek, Aleksandra Krzyżewska, Maja Kozłowska, Konrad Lipiński, Rafał Pniewski, Kacper Szumiński, Amelia Ewa Włodarczyk

Dziękujemy za wspólnie spędzone lata i życzymy powodzenia na kolejnym etapie edukacji!

Małgorzata Kiełczewska

Uroczystość zakończenia roku szkolnego w oddziałach przedszkolnych

Czerwiec to najweselszy miesiąc roku dla wszystkich dzieci.  Jak co roku, po dziesięciu miesiącach wspólnych zabaw, zajęć i podróżach do krainy wiedzy, czekamy na upragnione wakacje! 

W naszym przedszkolu uroczyste zakończenie roku przedszkolnego oraz pożegnanie starszaków odbyło się 24 czerwca 2021r. o godz. 11.30.

Na  wstępie uroczystości, pani Anna Mroczkowska przywitała wszystkie dzieci, rodziców i wychowawców grup młodszych. Następnie zabrał głos Pan dyrektor Zbigniew Załęski, który po kilku zdaniach skierowanych do dzieci wręczył podziękowania rodzicom, którzy byli zaangażowani w działania na rzecz placówki oraz udzielali się bezinteresownie.

Część artystyczną rozpoczęły sześciolatki, które wykorzystują wiersze opowiedziały o niełatwej przedszkolnej codzienności. Trzeba przyznać, że dostojnie prezentowały swoje umiejętności artystyczne, recytatorskie i taneczne. Na koniec zaśpiewały pożegnalną piosenkę w rytmie tanga „Ostatni raz…” Następnie naszych 17 absolwentów pożegnały pięciolatki. Były wiersze i piosenki, a także drobne upominki.

Po występach wszystkie dzieci otrzymały  dyplomy oraz nagrody – niespodzianki. Kolejni absolwenci opuszczają nasze przedszkole, by rozpocząć po wakacjach naukę w klasie pierwszej. Życzymy im wielu sukcesów i spełnienia marzeń! Wszystkim dzieciom bezpiecznych, pogodnych i radosnych wakacji.

A. Mroczkowska

Projekt “Granie na ekranie. Młodzież w świecie gier cyfrowych”

W Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Czerwonce został zrealizowany projekt badawczo – edukacyjny ,,Granie na ekranie”. Organizatorem projektu była Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej oraz Fundacja Dbam o Mój Zasięg.

Celem projektu było:
*podnoszenie kompetencji w zakresie bezpiecznego używania nowych technologii komunikowania,
* rozwijanie umiejętności oceny skutków korzystania z gier wideo,
* krytyczna ocena częstotliwości grania w różne typy gier,
* przygotowanie do planowania różnych czynności w ciągu dnia z uwzględnieniem aktywności cyfrowych,
* kształtowanie umiejętności odpowiedzialnego korzystania z mediów.

W ramach projektu uczniowie, nauczyciele i rodzice brali udział w szkoleniu pt. ,,Granie na ekranie. Młodzież w świecie gier cyfrowych”. W dniu 21.06.2021r w klasie IV na lekcji matematyki uczniowie obejrzeli prezentację ,,Człowiek w świecie gier cyfrowych”. Poznali korzyści z grania w gry oraz negatywne skutki nadużywania gier cyfrowych”. Na koniec wykonali qiuz sprawdzający swoją wiedzę na ten temat. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w lekcji i chętnie wypowiadali się na temat gier cyfrowych i swoich spostrzeżeń dotyczących czasu spędzania przy komputerze. Ponadto dwie uczennice z klasy VIA brały udział w szkoleniu dla młodych wolontariuszy oraz zaangażowały się w edukowanie społeczności szkolnej i lokalnej w obszarze wiedzy o odpowiedzialnym graniu w gry cyfrowe.

Koordynatorami projektu były Agnieszka Lewaśkiewicz, Hanna Żebrowska i Katarzyna Zielińska.

Rozstrzygnięcie “Konkursu Kaligrafii dla klas I-III”

Dnia 15.06. 2021r. z okazji obchodzonego Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, w klasach nauczania zintegrowanego został przeprowadzony dwuetapowy Konkurs Kaligrafii dla klas I-III. Celem konkursu było kształcenie umiejętności popranego pisma. Pokonywanie trudności uczniów oraz mobilizowanie do starannego i estetycznego pisania w każdej sytuacji.

Mistrzami kaligrafii zostali:
I miejsce – Hanna Malinowska – klasa I
II miejsce – Anna Oleksiak – klasa II
III miejsce – Dominika Tupacz – klasa II
IV miejsce – Wiktor Chodkowski – klasa III

Wicemistrzami są:
Maja Soból – klasa I
Lena Fijał – klasa II
Mateusz Grabowski – klasa II
Igor Justowicz – klasa III
Julia Wądołek – klasa III

Organizatorzy konkursu:
nauczyciele klas I -III

Realizacja projektu ,,Przystań w sieci”

W czasie pracy zdalnej w terminie od stycznia do czerwca 2021r. uczniowie naszej szkoły brali udział w projekcie ,,Przystań w sieci”.  Przystań w sieci to projekt edukacyjny, który powstał z inicjatywy Facebooka, NASK PIB i UNICEF Polska. Projekt został stworzony z myślą o uczniach, nauczycielach, psychologach, pedagogach i bibliotekarzach, poszukujących odpowiedzi na pytania dotyczące odpowiedzialnego korzystania z internetu, ochrony własnego wizerunku w sieci i bezpieczeństwa online. Projekt objęty jest honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Celem projektu jest:
– Przekazanie wiedzy z zakresu bezpiecznego i świadomego korzystania z internetu.
– Uświadomienie młodym ludziom, na jakie zagrożenia należy być przygotowanym podczas korzystania z internetu.
– Wyposażenie nauczycieli w wiedzę umożliwiającą reakcję w sytuacji niepożądanych zdarzeń lub zachowań młodych ludzi w sieci.
– Kształtowanie postawy krytycznego podejścia do informacji zamieszczonych w internecie.
– Promowanie pozytywnych zachowań w sieci .
W projekcie wzięło udział 32 uczniów naszej szkoły z klas VI – VIII.
– 5 uczniów z klasy VIb,
– 9 uczniów z klasy VIa,
– 10 uczniów z klasy VII,
– 8 uczniów z klasy VIII.

Projekt „Przystań w sieci” składał się z kilku różnych inicjatyw, takich jak:
1. Kursy e-learningowe dla koordynatorów.
2. Kursy e-learningowe dla uczniów.
3. Tematyczne konferencje dla koordynatorów, wzbogacające wiedzę na temat bezpieczeństwa w sieci.
4. Dzień Świadomego Korzystania z Internetu.

Nauka o zasadach bezpiecznego korzystania z internetu nie była nudna. Na platformie e-learningowej uczniowie w przystępny i atrakcyjny sposób zgłębiali tajniki najważniejszych kwestii związanych ze świadomym korzystaniem z internetu.

Platforma posłużyła zarówno nauczycielom, jak i uczniom. Dedykowane moduły tematyczne pozwoliły zdobyć wiedzę uczniom, usystematyzować ją, a następnie utrwalić dzięki testom sprawdzającym. Treści na platformie zostały posegregowane tak, aby każdy użytkownik łatwo odnalazł interesujące go zagadnienia i mógł sprawnie zrealizować odpowiadający mu moduł tematyczny.

Kursy zostały podzielone na następujące moduły tematyczne:
1. Prywatność w sieci.
2. Cyberprzemoc.
3. Cyberzagrożenia.
4. Szkodliwe i niebezpieczne treści.
5. Cyfrowe ślady i reputacja online.
6. Fałszywe informacje.

Dodatkową korzyścią dla uczestników projektu była możliwość zdobycia certyfikatów.
1. Certyfikat ukończenia Projektu dla nauczyciela – otrzymali koordynatorzy projektu, po zrealizowaniu wszystkich e-learningowych kursów tematycznych, pozytywnie zaliczonych testach sprawdzających wiedzę.
2. Certyfikat ukończenia kursu dla ucznia – po ukończeniu każdego kursu e-learningowego i zaliczeniu testu sprawdzającego wiedzę, otrzymali uczniowie biorący udział w projekcie.
3. Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji – uczestnicy konferencji, czyli koordynatorzy projektu.
Bezpieczeństwo w sieci, cyberzagrożenia, świadome korzystanie z internetu i dbałość o swój wizerunek w sieci to ważne i aktualne zagadnienia, szczególnie ważne w dobie pandemii i podczas pracy zdalnej.

Koordynatorkami projektu były pedagog p. Agnieszka Lewaśkiewicz i nauczyciel matematyki i fizyki – Katarzyna Zielińska. Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom oraz p. Kamilli Kordowskiej i p. Hannie Żebrowskiej za pomoc w realizacji projektu.

Agnieszka Lewaśkiewicz
Katarzyna Zielińska

Dzień Pszczół

Dnia 11.06.2021r. obchodziliśmy w naszym przedszkolu Dzień Pszczółek. Zabawę rozpoczęliśmy ćwiczeniami artykulacyjnymi pt. ,,Lata pszczoła koło nosa’’. Następnie wysłuchaliśmy krótkiego wierszyka na temat pszczółek. Obejrzeliśmy również film edukacyjny o tym ,,Jak powstaje miód?’’ oraz wykonaliśmy krótką pracę plastyczną. Na koniec wybraliśmy się na spacer w celu poszukiwania zwierząt żyjących na łące.

Bożena Pomiechowska
Paulina Królikowska
Hanna Mróz
Anna Mroczkowska