Stypendia szkolne

Od 01września 2021 r. w Urzędzie Gminy Czerwonka w Referacie Oświaty i Wychowania będą wydawane wnioski o ustalenie prawa do stypendium szkolnego.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami będzie można składać do 15 września 2021 r. w godz. 7:30 – 15:30 w Referacie Oświaty i Wychowania.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekraczać 528,00 zł netto.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest złożenie wniosku, wraz ze stosownymi zaświadczeniami lub oświadczeniami, potwierdzającymi dochód uzyskany przez poszczególnych członków rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku oraz w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych i kolegiów – przedłożenie zaświadczenia ze szkoły.

Warunkiem wypłaty przyznanego stypendium jest przedłożenie imiennych rachunków i faktur potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne w terminie wyznaczonym w decyzji. Faktury i rachunki mogą być wystawione od 1 lipca 2021 r. na rok szkolny 2021/2022.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *