Spotkanie z leśniczymi Nadleśnictwa Pułtusk

Las kocha szczerze.
Zwierzętom dobrze życzy.
Ma zielony mundur.
Bo to pan Leśniczy.

Dnia 19 października 2021 r. odbyło się spotkanie z edukatorem z Nadleśnictwa Pułtusk. Dzieci z zaciekawieniem słuchały opowiadania Pana Leśniczego na temat swojej pracy. 

Pan Leśniczy zachęcił wszystkich do opiekowania się i odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt leśnych i ptaków w okresie zimy. Wszyscy obecni na spotkaniu dowiedzieli się, że człowiek jest gościem w lesie i musi szanować zwyczaje tam panujące.

Każdy uświadomił sobie kilka faktów na temat niebezpieczeństw, jakie mogą zagrażać środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka oraz co może grozić dzieciom ze strony dzikich zwierząt. Dla najmłodszych dzieciaków przygotowane zostały gry i piosenki na temat drzew i zwierząt oraz wspólne układanie puzzli, które zostało nagrodzone rozdanymi przez Pana Leśniczego wspaniałymi kolorowankami. Po spotkaniu z dziećmi z oddziałów przedszkolnych w zajęciach uczestniczyli uczniowie kl. I-III oraz IV-VIII.

Serdecznie dziękujemy panu Adamowi Gadomskiemu oraz panu Krzysztofowi Kubiczowi za przeprowadzenie niezwykłych lekcji o lesie oraz przybliżenie środowiska przyrodniczego naszej najbliższej okolicy.

Paulina Mieśnikiewicz