Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej po modernizacji

21 stycznia 2022 r. w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Czerwonce odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia gruntownie zmodernizowanej sali gimnastycznej, którą swoją obecnością zaszczycili goście: Zbigniew Deptuła – Starostwa Powiatu Makowskiego, Dariusz Wierzbicki – Wicestarosta Powiatu Makowskiego, ks. Jerzy Szymołon – Proboszcz Parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Czerwonce, Danuta Paczkowska – Radna Rady Gminy Czerwonka, Mirosław Pniewski – Radny Rady Gminy Czerwonka oraz Mieczysława Kacprzykowska – Sołtys wsi Czerwonka. Wójt Gminy Czerwonka, Pan Paweł Kacprzykowski, przywitał gości oraz przedstawicieli społeczności szkolnej, po kolejnych wystąpieniach nastąpiło przecięcie wstęgi oraz błogosławieństwo. Na zakończenie uczniowie szkoły wręczyli kwiaty i otrzymali zestaw piłek do gier zespołowych.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

W dniu 21.01.2022r. obchodziliśmy święto Dnia Babci i Dziadka. To szczególny dla Nas dzień. Dzieci z oddziałów przedszkolnych przygotowały dla swoich kochanych dziadków specjalny program artystyczny – recytowały wierszyki, śpiewały piosenki oraz tańczyły. Przedszkolaki nie zapomniały też o wykonaniu przepięknych laurek dla swoich babć i dziadków. Dzieci w swoje prace włożyły wiele zaangażowania i miłości. Ten dzień był bardzo wyjątkowy!

A Naszym Kochanym babciom i dziadkom serdecznie dziękujemy i ślemy najpiękniejsze życzenia dużo dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i radości, a także wielu pięknie spędzonych chwil ze swymi wnuczętami. Żyjcie nam 100 lat ! Ten szczególnym dzień pozostanie nam na długo w pamięci.

Justyna Żebrowska
Bożena Pomiechowska
Paulina Mieśnikiewicz
Anna Rostkowska