Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej po modernizacji

21 stycznia 2022 r. w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Czerwonce odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia gruntownie zmodernizowanej sali gimnastycznej, którą swoją obecnością zaszczycili goście: Zbigniew Deptuła – Starostwa Powiatu Makowskiego, Dariusz Wierzbicki – Wicestarosta Powiatu Makowskiego, ks. Jerzy Szymołon – Proboszcz Parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Czerwonce, Danuta Paczkowska – Radna Rady Gminy Czerwonka, Mirosław Pniewski – Radny Rady Gminy Czerwonka oraz Mieczysława Kacprzykowska – Sołtys wsi Czerwonka. Wójt Gminy Czerwonka, Pan Paweł Kacprzykowski, przywitał gości oraz przedstawicieli społeczności szkolnej, po kolejnych wystąpieniach nastąpiło przecięcie wstęgi oraz błogosławieństwo. Na zakończenie uczniowie szkoły wręczyli kwiaty i otrzymali zestaw piłek do gier zespołowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.