Msza Św. i uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021/2022

24.06.2022 r. o godzinie 8.00 Mszą Świętą w kościele Marii Magdaleny w Czerwonce rozpoczęliśmy uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 oraz pożegnanie absolwentów klasy VIII. Nie zabrakło zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Wszyscy absolwenci otrzymali świadectwa i pamiątkowe dyplomy ukończenia Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Czerwonce. Wręczono również świadectwa, dyplomy, nagrody książkowe, puchary i statuetki uczniom, którzy osiągnęli najwyższą średnią oraz wyróżnili się zaangażowaniem w życie szkoły. Rodzice wyróżnionych uczniów otrzymali listy gratulacyjne oraz podziękowania za życzliwość i współpracę. Pan Dyrektor na zakończenie uroczystości podziękował wszystkim za całoroczną pracę życząc udanych i bezpiecznych wakacji.

Małgorzata Marcińczyk

VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny “PODWODNY ŚWIAT MÓRZ I OCEANÓW”

„Podróże małe i duże. Podwodny świat mórz i oceanów” – pod tym hasłem Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 6 w Rzeszowie zorganizował VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny, który adresowany był do uczniów klas I – III szkół podstawowych z całej Polski.

Celem konkursu było:
• rozwijanie wyobraźni twórczej,
• zachęcenie do zdobywania wiedzy na temat otaczającego nas świata, a w szczególności tej dotyczącej mórz i oceanów oraz ich mieszkańców,
• rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
• kształtowanie umiejętności ilustrowania scen i sytuacji inspirowanych wiedzą i wyobraźnią,
• wdrażanie do rozwijania i doskonalenia warsztatu plastycznego nauczyciela i ucznia,
• wymiana doświadczeń, a także upowszechnianie i prezentacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.

Wśród nadesłanych prac znalazła się praca Aleksandry Gromelskiej uczennicy klasy 1, która w/w konkursie zajęła 2 miejsce.
GRATULACJE!

Anna Mroczkowska

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021/2022 w oddziałach przedszkolnych

„Chociaż słońce jasno świeci,
Trochę smutne są dziś dzieci.
Bo koniec roku, przedszkola mija czas,
Teraz wakacje czekają nas”

Dnia 23 czerwca 2022 r. w oddziałach przedszkolnych odbyła się Uroczystość Zakończenia Roku Przedszkolnego oraz pożegnania starszaków. Dziesięć miesięcy wspólnych zabaw i zajęć szybko minęło, aż nadszedł czas wakacji i pożegnań. Na początku odbył się najważniejszy punkt uroczystości, występ  6-latków. Starszaki dostojnie prezentowały swoje umiejętności artystyczne, recytatorskie i taneczne. Następnie wystąpiły dzieci z grupy 5-latków. Zaśpiewały piosenkę oraz wierszykiem pożegnały starszych kolegów i koleżanki kończących przedszkole.

Po części artystycznej przyszedł czas na podziękowania dla rodziców, którzy byli zaangażowani w działania na rzecz placówki i udzielali się bezinteresownie. Rodzice w podziękowaniu otrzymali dyplomy.

Kolejni absolwenci naszego przedszkola opuszczają nas, by rozpocząć po wakacjach naukę w klasie pierwszej. Życzymy im wielu sukcesów i spełnienia marzeń, a wszystkim dzieciom bezpiecznych i radosnych wakacji.

Paulina Mieśnikiewicz
Anna Rostkowska
Bożena Pomiechowska
Justyna Żebrowska

Udział w programie edukacyjnym “Zdrowo jem, więcej wiem” pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser- Dudy

Głównym celem projektu było wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem było również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. Starałyśmy się również kształcić rodziców, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną.

Udział w programie zakończył się rozdaniem dyplomów. W rankingu ogólnopolskim w edycji jesienno/wiosennej na 465 zerówek i klas I-III zajęliśmy 31 miejsce. To była wspaniała przygoda.

Paulina Mieśnikiewicz
Anna Rostkowska