Dziecięcy Telefon Zaufania i czat internetowy

Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym. Zważywszy na sytuację związaną z panującą pandemią koronawirusa oraz wiążącymi się z nią przymusem izolacji, ograniczenia kontaktów, w tym też utrudnionej możliwości uzyskania pomocy psychologicznej, uruchomił całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12 i dedykowany młodym ludziom czat internetowy prowadzony na stronie https://brpd.gov.pl/sos-czat/.

Więcej na ten temat przeczytać można na stronie https://brpd.gov.pl.

Nauczanie zdalne w klasach I-VIII w okresie od 30 listopada 2020 r. do 3 stycznia 2021 r.

W okresie od 30 listopada 2020 r. do 3 stycznia 2021 r. w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Czerwonce zajęcia w kl. I-VIII będą odbywały się z wykorzystaniem szkolnej platformy do nauki zdalnej (https://lekcje.spczerwonka.edu.pl/) zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Istnieje możliwość organizowania konsultacji indywidualnych lub w małych grupach dla uczniów klasy VIII z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z  przedmiotów, z których uczniowie przystępują do egzaminu ósmoklasisty. Potrzebę takich spotkań zgłaszają uczniowie nauczycielom prowadzącym zajęcia za pośrednictwem platformy do nauki zdalnej.

Prosimy uczniów o systematyczny udział w zajęciach. Informacje o ewentualnych trudnościach prosimy przekazywać wychowawcom i nauczycielom lub poprzez sekretariat szkoły.

Istnieje możliwość wypożyczenia rodzicom dzieci uczących się w naszej szkole laptopów do nauki zdalnej. Prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania do sekretariatu szkoły.

Dzieci z oddziałów przedszkolnych uczestniczą w zajęciach stacjonarnych na dotychczasowych zasadach.

Dyrektor Szkoły

Ogłoszenie

W okresie od 26 października do 8 listopada 2020 r. w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Czerwonce zajęcia w kl. IV-VIII będą odbywały się z wykorzystaniem szkolnej platformy do nauki zdalnej (https://lekcje.spczerwonka.edu.pl/) zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Prosimy uczniów o systematyczny udział w zajęciach. Informacje o ewentualnych trudnościach prosimy przekazywać wychowawcom/nauczycielom lub poprzez sekretariat szkoły.

Istnieje możliwość wypożyczenia rodzicom dzieci uczących się w naszej szkole laptopów do nauki zdalnej. Prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania do sekretariatu szkoły.

Uczniowie kl. I-III oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych uczestniczą w zajęciach stacjonarnych na dotychczasowych zasadach.

Dyrektor Szkoły

Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów – poradnik MEN

MEN, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, innymi resortami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, przygotowało poradnik „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”. Materiał to kompendium wiedzy na temat rozpoznawania sytuacji zagrożeń i reagowania na nie. Poradnik jest przeznaczony dla dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów.

Konsultacje

Od 25 maja 2020 r. w godz. 8.00-14.00 rozpoczynają się konsultacje dla ósmoklasistów, a od 1 czerwca dla wszystkich uczniów zgodnie z harmonogramem podanym poniżej. Proszę o indywidualne ustalanie terminów spotkań z nauczycielami poprzez szkolną platformę do nauki zdalnej. W wyjątkowych sytuacjach potrzebę konsultacji można zgłaszać do sekretariatu szkoły. W poniedziałek po konsultacji z panią B. Szczygielską można korzystać również z biblioteki szkolnej. Rodziców/Opiekunów prawnych uczniów, którzy będą uczestniczyli w konsultacjach,  prosimy o przekazanie poniższego oświadczenia (również poprzez skan na e-mail psp_czerwonka@wp.pl).

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

Dzień tygodnia Nauczyciel Budynek Sala
Poniedziałek B. Szczygielska B 1
K. Zielińska B 4
M. Marcińczyk B 2
M. Tabor B 10
Wtorek D. Krupiński B 4
A. Lewaśkiewicz A gabinet pedagoga
A. Mroczkowska A 3, 7
K. Kordowska  A 6
H. Żebrowska   A 1
Środa M. Kiełczewska B 4
J. Olkowska B 13
E. Kluczek B 12
B. Grądzka – Ciok A 1, 6
B. Kęszczyk A 5
A. Rostkowska  A 4
Czwartek A. Śledziewski B 4
A. Matłach B świetlica
Piątek Z. Załęski B 13

Przed spotkaniem proszę o zapoznanie się z  wytycznymi GIS, MZ i MEN dla szkół:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab