Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych

28.04.2023r w Kamionie (pow. sochaczewski) odbyły się Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych, które zgromadziły najlepszych uczniów z całego województwa mazowieckiego wyłonionych w eliminacjach powiatowych i rejonowych. Naszą szkołę reprezentował Bartłomiej Maruszewski uczeń klasy 8a, który w październiku ubiegłego roku wygrał zawody rejonowe w Ostrołęce. Bartłomiej zaprezentował się znakomicie zajmując wysokie czwarte miejsce w roczniku 2009. Gratulujemy!

B. Garwarski

Akcja “Żonkile”

Uczniowie naszej szkoły włączyli się w obchody 80. rocznicy wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim. Akcja Żonkile-Łączy Nas Pamięć została przeprowadzona na godzinach wychowawczych i obejmowała następujące zagadnienia:

  1. Geneza powstania – przedstawienie sytuacji społeczności żydowskiej w Warszawie przed wybuchem wojny oraz okoliczności, które doprowadziły do powstania w getcie warszawskim.
  2. Przebieg powstania.
  3. Bohaterowie powstania- Marek Edelman, Symcha Rotem, Mordechaj Anielewicz.
  4. Życie codzienne w getcie.
  5. Upamiętnienie powstania – przedstawienie działań, które podejmowane są obecnie, aby uhonorować pamięć powstańców. Omówienie muzeów, pomników i innych miejsc pamięci, a także współczesnych inicjatyw, które podejmowane są w celu przypomnienia o powstaniu.

Agnieszka Lewaśkiewicz
Hanna Żebrowska

232. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

28 kwietnia 2023 roku odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Była to piękna lekcja historii, podczas której uczniowie mogli zapoznać się z ważnymi dla naszego kraju wydarzeniami historycznymi. Fakty historyczne przeplatały nastrojowe wiersze i piosenki. Apel przygotowała klasa 8a.

A. Śledziewski

Wyjście przedszkolaków do biblioteki gminnej

W dniu 26/27 kwietnia dzieci z przedszkola wraz z Paniami udały się do Biblioteki Gminnej w Czerwonce. Przedszkolaki z wielką radością zapoznawały się z magicznym dla nich miejscem. Z ciekawością wysłuchały czytającej przez
Panią bibliotekarkę – Paulinę Lewandowską książki. Dowiedziały się jak można stać się czytelnikiem biblioteki oraz jak należy się w niej zachować. Wszystkim dzieciom bardzo spodobały się kolorowe i bogato ilustrowane książki, które z chęcią oglądały i komentowały oglądane obrazki. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały upominki i podziękowały za oprowadzenie po świecie książki. Każdy przedszkolak wyszedł z biblioteki z uśmiechem na twarzy i pełen wrażeń .
B. Kęszczyk
H. Mróz
B. Pomiechowska

Konkurs wiedzy historycznej “Wokół Konstytucji 3 Maja 1791r.”

W dniu 27.04.2023 roku uczniowie klasy VI wzięli udział w konkursie wiedzy historycznej w formie quizu online pod tytułem „Wokół Konstytucji 3 Maja 1791r. Edycja 2023 dla szkół podstawowych” organizowanym przez: Departament Szkolnictwa Wojskowego MON, Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie i Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne im. Kryptologów Polskich w Warszawie. Celem konkursu było propagowanie historii, krzewienie postaw patriotycznych i obywatelskich, uczczenie pamięci twórców ustawy zasadniczej z 1791 r.

A. Śledziewski

Apel z okazji Dnia Ziemi

Dnia 25 kwietnia 2023r. uczniowie klas IV- VIII Szkoły Podstawowej w Czerwonce brali udział w apelu z okazji Dnia Ziemi. Po raz kolejny uczniowie uświadomili sobie konieczność dbania o przyrodę, jej piękno i czystość wokół nas. W prezentacji młodzież zobaczyła skutki konsumpcyjnego sposobu życia, który okazuje się niekorzystny dla człowieka. Podczas apelu uczniowie mogli posegregować odpady do odpowiednich koszy.

E. Kluczek

Warsztaty profilaktyczne dla uczniów kl. I-VIII

24 kwietnia 2023 r. w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Czerwonce odbyły się warsztaty profilaktyczne „Zrozum rolę emocji” (kl. I-III) i “Przeciwdziałanie przemocy. Spienione wody przemocy” (kl. IV-VIII)  oraz dla kadry pedagogicznej – “Sztuka dialogu – skuteczna komunikacja rodzic-nauczyciel-uczeń”. Program został zrealizowany przez „Nowe Horyzonty”, sfinansowano go ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwonce.

A. Lewaśkiewicz

Dzień Ziemi

W dniu 24.04.2023r. klasa VI na zajęciach z wychowawcą obchodziła Dzień Ziemi. Dzień Ziemi to największe międzynarodowe święto ekologiczne, obchodzone 22 kwietnia. W 2023r. Dzień Ziemi odbywa się pod hasłem: ,,Zainwestujemy w naszą planetę”. Święto to powstało ponad 50 lat temu, aby uświadamiać, jak ważną kwestią jest ochrona środowiska i świadomość pogłębiającego się kryzysu. Ten dzień przypomina o tym, co można zrobić dla Ziemi, jak można dbać o naszą planetę i jakie są skutki globalnego ocieplenia.
Na początku uczniowie klasy VI obejrzeli krótką prezentacje, a następnie w grupach rozwiązywali krzyżówkę pod hasłem,, Ratujemy naszą planetę”, wykreślankę oraz sudoku. Lekcja była dla uczniów bardzo ciekawa i chętnie zaangażowali się w wykonywanie powierzonych zadań.

Katarzyna Zielińska

Powiatowe Eliminacje XLIV Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

21 kwietnia 2023 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Karniewie odbyły się Powiatowe Eliminacje XLIV Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą ze znajomości przepisów ruchu drogowego, umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przejechać tor przeszkód. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 8a, Maja Chełchowska, Bartłomiej Maruszewski i Mateusz Wądołek, którzy zajęli czwarte miejsce.

A. Śledziewski

Accessibility Toolbar