Motywacja i wspieranie dzieci

JAK MOTYWOWAĆ I WSPIERAĆ DZIECI DO SYSTEMATYCZNEGO UCZENIA SIĘ POZA SZKOŁĄ?

 • rozmawiać z dziećmi o sukcesach opanowanego materiału, co sprawiło mu przyjemność w utrwalaniu wiadomości. Dzięki temu zachowujemy odpowiedzialność i decyzyjność w kontrolowaniu nauki w domu,

 • rozwiewać obawy – uczeń może w jakimś momencie mieć wątpliwości i zadawać sobie pytanie: ,,Po co właściwie tego wszystkiego się uczę?”. Ważne, abyśmy pomogli dziecku dostrzec korzyści, jakie może odnieść z posiadanej wiedzy, zwłaszcza jak można powiązać ją z codzienną rzeczywistością i jak wykorzystać w praktyce. Warto też podkreślać, że wirtualna nauka jest tymczasowa, a nie stała.

 • opracować z dziećmi grafik pracy, który wprowadzi pewną systematyczność, dzięki temu dzieci będą miały uporządkowany plan dnia; ponadto unikną nagromadzenia się zbyt wielu zadań do wykonania. Szczególnie trzeba zadbać o telefon, który potrafi niezwykle skutecznie odciągać od nauki,

 • pamiętać o przerwach w nauce,

 • zachęcać dzieci do kontaktu z nauczycielami i kolegami ze szkoły – np. poprzez komunikatory. Daje to poczucie wspólnoty, jest namiastką kontaktu szkolnego, rozmów prowadzonych w czasie przerw,

 • przyzwyczaić dzieci do samodzielnego dowiadywania się, co należy zrobić,

 • wdrażać dzieci do kontrolowania terminów, dopytywania się nauczycieli w razie wątpliwości – dzięki temu uczniowie będą czuli się bardziej odpowiedzialni za proces nauczania, bardziej zaangażowani w przygotowanie zadań,

 • rozbudzać ciekawość świata – zachęcajmy dzieci do czytania książek, odwiedzania wystaw online, oglądania ambitnych filmów,

 • chwalić dzieci za pracowitość – nie tylko podkreślajmy zdolność, mądrość czy bystrość naszych dzieci, ale popularyzujmy także takie cechy jak pracowitość, wytrwałość oraz systematyczność, czyli umiejętność poradzenia sobie z sytuacją trudną w dłuższej perspektywie czasowej,

 • dostrzegać sukcesy i starania dziecka – omawiając jego pracę, najpierw podkreślmy dobre strony, wskazując, nad czym mogło by jeszcze popracować. Czasami powstrzymajmy się z oceną, zachęcajmy do samooceny: „Nie jesteś zadowolony z efektów swojej pracy? Czy jest coś, co chciałbyś poprawić?”,

 • unikać atmosfery napięcia – nie okazujmy ciągłego niezadowolenia, lecz szukajmy mocnych stron dziecka i udzielajmy mu wsparcia,

 • chwalić za osiągnięcia, a także za włożony wysiłek ­– nie porównujmy dziecka do rodzeństwa, kolegów,

 • nazywać uczucia dziecka – nie zaprzeczajmy uczuciom dziecka mówiąc, że nic się nie stało, lecz nazwijmy jego uczucia: „Widzę, że jest Ci bardzo smutno z tego powodu…, że jesteś rozczarowany…, że zadanie to sprawia Ci trudność”. Zachęcajmy je do wymyślenia, jak można rozwiązać dany problem, zaproponujmy własne pomysły i wspólnie zdecydujmy, które pomysły wydają się możliwe do zrealizowania,

 • coaching rodzicielski, zamiast presji, by dzieci rozpoczęły naukę, stosujmy pytania: „Ile czasu potrzebujesz, żeby to opanować?”, „Ile razy potrzebujesz to powtórzyć, żeby umieć?”, „Jaką ocenę chcesz dostać?”, „Co ci będzie potrzebne?”, „Czy mogę ci jakoś pomóc?”.

Źródła:

 • „Motywowanie uczniów do nauki”

 • Ch.- „ Sukces w szkole jest możliwy”

 • H – „ Do efektywności nauczania”

 • M – „Duch klasy”. Jak motywować uczniów do nauki?

 • Mc. Ginnisa. A – „Sztuka motywacji”

 • Stipek, K. Seal- „Jak nakłonić dziecko do nauki?”

 • W. Green – „Jak pomagać dziecku w nauce?”

 • Faber, E. Mazlish – „Jak mówić, żeby dzieci uczyły się w domu i w szkole”

 • Zespół Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej ZSO nr 7 w Gdańsku

 • http://www.spryczywol.pl/

 • https://zwierciadlo.pl/

 • Strona główna

Przydatne linki – edukacja i bezpieczeństwo w sieci

 

Warto odwiedzić…

Ćwiczenia logopedyczne i utrwalające prawidłową wymowę

mimowa.pl
sosrodzice.pl
domologo.pl
logopestka.pl
logopedarybka.pl
superkid.pl
Różnicowanie głosek podobnie brzmiących
Głoski szumiące
Wymowa sz-zrz-cz-dz
Utrwalanie głoski sz w sylabach, wyrazach, frazach i zdaniach

Nauka przez zabawę
squla.pl
pisupisu.pl
domowyprzedszkolak.pl
sieciaki.pl
puchatek.pl
zyraffa.pl
dyktanda.net
matematykadladzieci.pl
wierszedladzieci.pl
matzoo.pl

A. Lewaśkiewicz

Warsztaty profilaktyczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli

28 stycznia 2020 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktycznie prowadzone przez trenerkę “Nowych Horyzontów”, panią Annę Kosater .

Uczniowie kl. I-III , temat spotkania: “Rozwój tożsamości i osobowości”, cele zajęć:

 • umożliwienie wyrażenia siebie,
 • rozwój samoświadomości emocjonalnej – rozpoznawanie i nazywanie emocji,
 • analiza uzdolnień i mocnych stron,
 • zachęcenie do samorozwoju i poszukiwania pasji,
 • kształtowanie postaw sprzyjających podejmowaniu racjonalnych decyzji,
 • rozwój kompetencji społecznych.

Uczniowie kl. V-VIII , temat spotkania: “Przeciwdziałanie uzależnieniom”, cele zajęć:

 • zapoznanie z definicją uzależnienia,
 • poszerzenie wiedzy na temat szkodliwości używek,
 • kształtowanie postawy asertywnej,
 • utrwalenie zasad zdrowego stylu życia,
 • poznanie sposobów zabezpieczenia się przed nałogami,
 • poznanie motywów sięgania po używki przez młode osoby i ich krytyczna analiza.

Uczniowie kl. VII , temat spotkania: “Techniki dobrej komunikacji”, cele zajęć:

 • poszerzenie wiedzy związanej z komunikacją społeczną,
 • zapoznanie się z dostępnymi technikami komunikacji społecznej,
 • doskonalenie umiejętności prawidłowej ekspresji myśli,
 • zapoznanie się z poszczególnymi rodzajami komunikacji.

Rodzice i nauczyciele uczestniczyli w warsztatach nt. “Radzenie sobie z emocjami”.  

A. Lewaśkiewicz

Dziękujemy Wójtowi Gminy Czerwonka za sfinansowanie warsztatów.                   

Godziny pracy logopedy/pedagoga w roku szkolnym 2019/2020

 

Pedagog

Logopeda

PONIEDZIAŁEK

8.00 – 9.00

11.00 – 11.45

12.45 – 13.30

14.30 – 15.00

9.00 – 11.00

13.30 – 14.30

WTOREK

8.00 – 9.00

12.00 – 12.40

13.40 – 14.00

9.00 – 12.00

ŚRODA

8.00 – 9.00

10.30 – 11.30

13.30 – 14.30

9.00 – 10.30

11.30 – 13.30

CZWARTEK

9.00 – 9.30

PIĄTEK

8.00 – 9.00

10.30 – 11.45

12.45 – 13.00

9.00 – 10.30