Zebranie z rodzicami

Zebranie z rodzicami

W piątek 22 stycznia 2021 r. wychowawcy przekażą Rodzicom informacje na temat wyników nauczania za I półrocze roku szkolnego 2020/2021, forma kontaktu zostanie określona przez wychowawców i przekazana poprzez platformę do nauki zdalnej.

Zawieszenie zajęć stacjonarnych w dniach 18-19 stycznia 2021 r.

W związku z niskimi temperaturami, w  Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Czerwonce w dniach 18-19 stycznia 2021 r.  zostają zawieszone zajęcia prowadzone stacjonarnie w kl. I-III oraz w oddziałach przedszkolnych. W tym czasie nie kursują autobusy szkolne. Dla dzieci, którym w tym czasie opieki nie mogą zapewnić rodzice, będą zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Uczniowie kl. IV-VIII uczestniczą w zajęciach prowadzonych zdalnie w dotychczasowej formie.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Czerwonce
Zbigniew Załęski

Nauczanie w oddziałach przedszkolnych oraz w klasach I-VIII od 18 stycznia 2021 r.

Od 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I-III oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych uczestniczą w zajęciach prowadzonych stacjonarnie. Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej.

W okresie od 18 do 31 stycznia 2021 r.  zajęcia w kl. IV-VIII będą odbywały się z wykorzystaniem szkolnej platformy do nauki zdalnej i Microsoft Teams zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Istnieje możliwość organizowania konsultacji indywidualnych lub w małych grupach dla uczniów klasy VIII z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z  przedmiotów, z których uczniowie przystępują do egzaminu ósmoklasisty. Potrzebę takich spotkań zgłaszają uczniowie nauczycielom prowadzącym zajęcia za pośrednictwem platformy do nauki zdalnej.

Prosimy uczniów o systematyczny udział w zajęciach. Informacje o ewentualnych trudnościach prosimy przekazywać wychowawcom i nauczycielom lub poprzez sekretariat szkoły.

Istnieje możliwość wypożyczenia rodzicom dzieci uczących się w naszej szkole laptopów do nauki zdalnej. Prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania do sekretariatu szkoły.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Czerwonce
Zbigniew Załęski

Zmiany w formule arkuszy egzaminacyjnych na egzaminach ósmoklasistów w 2021 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że do 31 grudnia br. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi  aneksy do informatorów. Wskazano najważniejsze zmiany w formule arkuszy egzaminacyjnych na egzaminach ósmoklasistów w 2021 r., m.in.:

Język polski

 1. Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
 2. Czas trwania: 120 minut.
 3. Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: część 1 – czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych); część 2: – wypracowanie – 20 pkt.
 4. Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
 5. W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

Matematyka

 1. Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
 2. Czas trwania: 100 minut.
 3. Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
 4. Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6).

Język obcy nowożytny

 1. Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 2. Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2.
 3. Czas trwania: 90 minut.
 4. Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.
 5. Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

Wymagania egzaminacyjne

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego. Wsparcie w wysokości 1500 zł na rodzinę będzie przyznawane jednemu z rodziców lub opiekunów na jego wniosek o przyznanie pomocy złożony do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodzica lub opiekuna. Szczegółowe informacje i wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej ARiMR.

Kampania społeczna o anoreksji – “Anoreksja. Byłam chora. Jestem zdrowa. Psychoterapia leczy”

Fundacja Światło dla Życia jest organizatorem kampanii społecznej o anoreksji pod hasłem “Anoreksja. Byłam chora. Jestem zdrowa. Psychoterapia leczy”

Prowadzone są bezpłatne konsultacje skierowane do uczniów szkół na terenie Mazowsza cierpiących na anoreksję bądź nimi zagrożonych. Konsultacje odbywają się w trybie online bądź na miejscu w poradni fundacji w Warszawie. Są one prowadzone przez doświadczonych psychoterapeutów oraz psychodietetyków zatrudnionych w naszej fundacji, którzy na co dzień leczą osoby chore na anoreksję. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie fundacji w aktualnościach. Liczba miejsc na konsultacje jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.