Rekrutacja uzupełniająca do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej

Od 17 maja do 11 czerwca 2021 roku trwa rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Czerwonce na rok szkolny 2021/2022.

Formularze do pobrania:

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Zgłoszenie dziecka o przyjęcie do klasy pierwszej

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej (dotyczy uczniów spoza obwodu szkoły)

Powrót do nauki stacjonarnej

Od dnia 31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej.  Przypominamy, że na terenie szkoły obowiązują procedury bezpieczeństwa. Należy stosować się do zasad sanitarnych. Autobusy odjeżdżają zgodnie z obowiązującym od września rozkładem jazdy.