Nauczanie w oddziałach przedszkolnych oraz w klasach I-VIII od 12 do 18 kwietnia 2021 r.

W okresie od 12 do 18 kwietnia 2021 r.  zajęcia w oddziałach przedszkolnych oraz w kl. I-VIII będą odbywały się z wykorzystaniem szkolnej platformy do nauki zdalnej i Microsoft Teams zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Istnieje możliwość organizowania konsultacji indywidualnych lub w małych grupach dla uczniów klasy VIII z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z  przedmiotów, z których uczniowie przystępują do egzaminu ósmoklasisty. Potrzebę takich spotkań zgłaszają uczniowie nauczycielom prowadzącym zajęcia za pośrednictwem platform do nauki zdalnej.

Prosimy o systematyczny udział w zajęciach. Istnieje możliwość wypożyczania sprzętu komputerowego do nauki zdalnej. Informacje o ewentualnych trudnościach prosimy przekazywać wychowawcom i nauczycielom lub poprzez sekretariat szkoły.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Czerwonce
Zbigniew Załęski

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Od 1 kwietnia trwa największe i najważniejsze badanie polskiego społeczeństwa, czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce. W imieniu dzieci spisu dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

Wyniki NSP 2021 posłużą do planowania działań w najważniejszych dla społeczeństwa obszarach, takich jak: rodzina, szkolnictwo, rynek pracy, mieszkania, emerytury i wiele innych. Od kompletności i jakości danych będą zatem w dużej mierze zależeć losy naszego kraju, województwa, powiatu i gminy do czasu następnego spisu powszechnego, czyli co najmniej przez najbliższe 10 lat.

Samospis internetowy to podstawowa i obowiązkowa metoda spisowa. Jest też najbardziej przyjazna i bezpieczna – możemy się spisać w domu w dogodnym dla siebie terminie i nie musimy kontaktować się z rachmistrzem.

Aplikacja spisowa NSP 2021 jest dostępna na stronie https://spis.gov.pl/. Do elektronicznego formularza zalogujemy się korzystając z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej lub podając numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki.

Osoby, które nie mają komputera lub Internetu, powinny zgłosić się do Urzędu Gminy/Miasta. Na spisującą się osobę będzie czekać specjalnie przygotowane stanowisko komputerowe i dostępem do sieci internetowej.

Jeżeli z ważnych powodów nie spisaliśmy się przez Internet, musimy spodziewać się telefonu lub nawet wizyty rachmistrza.

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych.

Więcej informacji: https://spis.gov.pl/

Nauczanie w oddziałach przedszkolnych oraz w klasach I-VIII od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r.

W okresie od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r.  zajęcia w oddziałach przedszkolnych oraz w kl. I-VIII będą odbywały się z wykorzystaniem szkolnej platformy do nauki zdalnej i Microsoft Teams zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Istnieje możliwość organizowania konsultacji indywidualnych lub w małych grupach dla uczniów klasy VIII z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z  przedmiotów, z których uczniowie przystępują do egzaminu ósmoklasisty. Potrzebę takich spotkań zgłaszają uczniowie nauczycielom prowadzącym zajęcia za pośrednictwem platform do nauki zdalnej.

Prosimy o systematyczny udział w zajęciach. Istnieje możliwość wypożyczania sprzętu komputerowego do nauki zdalnej. Informacje o ewentualnych trudnościach prosimy przekazywać wychowawcom i nauczycielom lub poprzez sekretariat szkoły.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Czerwonce
Zbigniew Załęski

Nauczanie w klasach I-VIII od 22 marca do 11 kwietnia 2021 r.

W okresie od 22 marca do 11 kwietnia 2021 r.  zajęcia w kl. I-VIII będą odbywały się z wykorzystaniem szkolnej platformy do nauki zdalnej i Microsoft Teams zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Zajęcia w oddziałach przedszkolnych będą odbywały się nadal w trybie stacjonarnym.

Istnieje możliwość organizowania konsultacji indywidualnych lub w małych grupach dla uczniów klasy VIII z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z  przedmiotów, z których uczniowie przystępują do egzaminu ósmoklasisty. Potrzebę takich spotkań zgłaszają uczniowie nauczycielom prowadzącym zajęcia za pośrednictwem platform do nauki zdalnej.

Prosimy uczniów o systematyczny udział w zajęciach. Informacje o ewentualnych trudnościach prosimy przekazywać wychowawcom i nauczycielom lub poprzez sekretariat szkoły.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Czerwonce
Zbigniew Załęski

Próbne egzaminy ósmoklasisty

W dniach 17-19 marca 2021 r. odbędą się w naszej szkole próbne egzaminy ósmoklasisty zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • 17 marca br. (środa), godz. 9.00 – język polski (sala nr 4, budynek B),
  • 18 marca br. (czwartek), godz. 9.00 – matematyka (sala nr 4, budynek B),
  • 19 marca br. (piątek), godz. 9.00 – języki obce nowożytne (sala nr 4, budynek B – język angielski; sala nr 2, budynek B – język niemiecki).

Udział uczniów w egzaminach próbnych jest dobrowolny.

Podczas egzaminu obowiązują wszelkie reguły dotyczące bezpieczeństwa epidemicznego

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz na platformie do nauki zdalnejwytyczne epidemiczne.

Nauczanie w klasach I-VIII oraz w oddziałach przedszkolnych w okresie od 15 do 28 marca 2021 r.

W okresie od 15 do 28 marca 2021 r.  zajęcia w kl. IV-VIII nadal będą odbywały się z wykorzystaniem szkolnej platformy do nauki zdalnej i Microsoft Teams zgodnie z obowiązującym planem lekcji, natomiast w kl. I-III zgodnie z poniższym harmonogramem.

Okres Klasa I Klasa II Klasa III
15-19.03.2021 r. nauczanie zdalne  z wykorzystaniem platformy do nauki zdalnej i Microsoft Teams nauczanie stacjonarne zgodnie z obowiązującym planem lekcji nauczanie zdalne  z wykorzystaniem platformy do nauki zdalnej i Microsoft Teams
22-26.03.2021 r. nauczanie stacjonarne zgodnie z obowiązującym planem lekcji nauczanie zdalne  z wykorzystaniem platformy do nauki zdalnej i Microsoft Teams nauczanie stacjonarne zgodnie z obowiązującym planem lekcji

Zajęcia w oddziałach przedszkolnych będą odbywały się w trybie stacjonarnym.

Istnieje możliwość organizowania konsultacji indywidualnych lub w małych grupach dla uczniów klasy VIII z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z  przedmiotów, z których uczniowie przystępują do egzaminu ósmoklasisty. Potrzebę takich spotkań zgłaszają uczniowie nauczycielom prowadzącym zajęcia za pośrednictwem platformy do nauki zdalnej.

Prosimy uczniów o systematyczny udział w zajęciach. Informacje o ewentualnych trudnościach prosimy przekazywać wychowawcom i nauczycielom lub poprzez sekretariat szkoły.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Czerwonce
Zbigniew Załęski