Ogłoszenie

W okresie od 26 października do 8 listopada 2020 r. w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Czerwonce zajęcia w kl. IV-VIII będą odbywały się z wykorzystaniem szkolnej platformy do nauki zdalnej (https://lekcje.spczerwonka.edu.pl/) zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Prosimy uczniów o systematyczny udział w zajęciach. Informacje o ewentualnych trudnościach prosimy przekazywać wychowawcom/nauczycielom lub poprzez sekretariat szkoły.

Istnieje możliwość wypożyczenia rodzicom dzieci uczących się w naszej szkole laptopów do nauki zdalnej. Prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania do sekretariatu szkoły.

Uczniowie kl. I-III oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych uczestniczą w zajęciach stacjonarnych na dotychczasowych zasadach.

Dyrektor Szkoły

INFORMACJA

Informujemy, że płatność za dożywianie uczniów klas I-VIII powinna być uiszczana w terminie do 5 każdego miesiąca w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Czerwonce w budynku A lub bezpośrednio na konto bankowe podane poniżej:

11 1090 2590 0000 0001 3504 9698