Wycieczka do Makowa Mazowieckiego

1 marca 2023 r. uczniowie kl. V-VIII wyjechali na wycieczkę do Makowa Mazowieckiego. Najpierw pod kierunkiem pana Jarosława Miecznikowskiego zwiedzili Stację Uzdatniania Wody w Makowie Mazowieckim, później dzięki gościnności pani dyrektor Anny Załęskiej-Napiórkowskiej uczestniczyli w zajęciach przeprowadzonych przez panią Anetę Sierzan z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Makowie Mazowieckim na terenie tej instytucji. Tematem spotkania było przedstawienie misji Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wymagań w zakresie kwalifikacji pracowników w ramach doradztwa zawodowego.

Następnie udali się do LO im. Marii Curie Skłodowskiej.  Uczestniczyli w otwartej  lekcji historii lokalnej opowiadającej dzieje Makowa Mazowieckiego, którą przeprowadził nauczyciel historii w liceum oraz współautor drugiego tomu książki “Dzieje Makowa Mazowieckiego” – pan Robert Kluczek. Najaktywniejsi uczniowie otrzymali nagrody książkowe.

Później uczniowie zapoznali się ze specyfiką pracy policjanta – uczestniczyli w zajęciach w Komendzie Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim prowadzonych przez funkcjonariuszy: Katarzynę Pstrągowską i Łukasza Dybikowskiego. Mieli możliwość również obejrzenia z bliska radiowozu oraz wyposażenia policjanta.

Na zakończenie wycieczki uczniowie zwiedzili Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim. Z ofertą urzędu oraz zagadnieniami z zakresu doradztwa zawodowego zapoznał uczniów dyrektor PUP, pan Andrzej Jastrzębski.

Dziękujemy kierownictwu i pracownikom instytucji za gościnność i umożliwienie uczestnictwa w ciekawych spotkaniach.

A. Lewaśkiewicz

Wycieczka na przedstawienie „Jak Rumcajs Cypiska uratował”

28 listopada 2022r. sześciolatki i uczniowie z klas I-III pod opieką wychowawczyń, wzięli udział w przedstawieniu „Jak Rumcajs Cypiska uratował” wystawiany przez Narodowy Teatr Edukacji im. Adama Mickiewicza z Wrocławia w Miejskim Domu Kultury w Makowie Mazowieckim.

Teatr przypomniał widzom jedną z bajek dzieciństwa Rodziców, w której jasno i czytelnie zawarte są nieprzemijające zasady wychowawczo – edukacyjne, budowane głębokim morałem i bezcennymi wartościami: dobroć, lojalność, sprawiedliwość, poszanowanie ludzi i przyrody.

Beata Kęszczyk

Piesza wycieczka uczniów kl. VIIIb

W dniu 10.10.2022r nauczyciel geografii Pan Dariusz Krupiński zorganizował pieszą wycieczkę po najbliższej okolicy w kl. 8b. Celem tej wycieczki były ćwiczenia terenowe w posługiwaniu się mapą topograficzną, w tym jej ukierunkowanie oraz określanie azymutów. Ponadto zostały podkreślone walory środowiska naturalnego naszej okolicy. Zwrócono także uwagę na elementy krajoznawcze w oparciu o historię wsi Czerwonka oraz jej zachowane zabytki- Kościół pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz nagrobek rodziny Ciemniewskich z figurą św. Franciszka pod kościołem. Uczniowie poznali także przyrodnicze elementy środowiska naszej okolicy. Najciekawsze okazało się rozpoznawanie grzybów.

Dariusz Krupiński

Wyjazd uczniów kl. I-III na „Wesołe przygody żeglarza Sindbada”

Dnia 26 września 2022 roku dla uczniów z klas I – III Szkoły Podstawowej w Czerwonce został zorganizowany wyjazd do kina w Makowie Mazowieckim na przedstawienie teatralne „Wesołe przygody żeglarza Sindbada” przygotowane przez zespół teatralny z Teatru Katolickiego w Krakowie. Dzieci z ciekawością i zaangażowaniem oglądały przedstawienie, a jednocześnie świetnie bawiły się. Miały możliwość poznania pracy aktorów oraz przyjrzeć się jak wygląda prawdziwy teatr i praca w nim. Dla dzieci była to też ciekawa przygoda. Po przedstawieniu wszyscy wrócili zadowoleni do szkoły.

Agnieszka Grochowska
Anna Mroczkowska
Anna Rostkowska
Paulina Mieśnikiewicz

Wycieczka do Ciechanowa

W dniu 21.09.2022r. uczniowie klas IV – VIII wraz z opiekunami: Kamillą Kordowską, Agnieszką Lewaśkiewicz, Hanną Żebrowską i Katarzyną Zielińską wybrali się na wycieczkę do Ciechanowa. Na początku uczniowie mile spędzili czas w Hopa Parku na trampolinach i gokartach. Później w Parku Nauki Torus uczestniczyli w zajęciach „Klubu młodego AlCHemika” na temat: ,,Metalurgia – właściwości metali’’. Na warsztatach uczniowie wykonywali z metalu drzewka szczęścia. Z pomocą edukatora zobaczyli fascynujące doświadczenia chemiczne i fizyczne oraz poznali wiele ciekawych zjawisk przyrodniczych. Ponadto oglądali ekspozycje składająca się z około 30 interaktywnych eksponatów, które przybliżyły im zagadnienia z zakresu matematyki, fizyki, techniki, iluzji oraz architektury.

Na zakończenie wycieczki uczniowie odwiedzili Muzeum Romantyzmu w Opinogórze oraz zabytkowy park, w którym znajdują się ekspozycje przyrodnicze, posadowione na gruncie budynki muzealne Pałacyk, Oficyna, Dwór, Powozownia oraz Oranżeria. Uczniowie wrócili z wycieczki pełni wrażeń i miłych wspomnień.

K. Zielińska

Zajęcia o tematyce ekologicznej

Korzystając z dobrej pogody uczniowie klas IV-VIII uczestniczyli w warsztatach ekologicznych, które odbyły się w ekosystemie leśnym w niedalekiej okolicy. Mogliśmy obliczyć wiek drzew, poznawaliśmy korę drzew poprzez kalkowanie kredkami, rozwiązywaliśmy zagadki, a także mogliśmy obserwować środowisko i oddychać świeżym, leśnym powietrzem. Mimo zmęczenia kontakt z naturą należał do pożytecznych i udanych.

Ewa Kluczek

I my sprzątaliśmy świat…

Uczniowie Szkoły Podstawowej jak co roku, w dniu 6 września br. wzięli udział w sprzątaniu naszej okolicy. Zebraliśmy dużo śmieci. Mamy nadzieję, że nasza akcja pozwoli dłużej cieszyć się czystym otoczeniem.

Ewa Kluczek

Accessibility Toolbar