Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2020/2021 w kl. IV-VIII i pożegnania absolwentów

Niektóre wydarzenia odciskają się w nas tak głęboko,
że stają się bardziej bogate dopiero długi czas później.
Takie chwile jątrzą przeszłość,
a przez to są na zawsze obecne w naszych wciąż bijących sercach…
Niektórych wydarzeń się nie wspomina, lecz przeżywa je od nowa…
R. Scott Bakker

25 czerwca o godz. 9.30 odbyło się zakończenie roku szkolnego 2020/2021 oraz uroczyste pożegnanie uczniów klas ósmych.

W ramach promocji młodych talentów Wójt Gminy Paweł Kacprzykowski wręczył nagrody uczniom z najwyższą średnią ocen na świadectwie (5,5) – Klaudii Sokół z kl. IV i Dawidowi Woźniak z kl. VII, a pan dyrektor Zbigniew Załęski wręczył wyróżniającym się w nauce uczniom – świadectwa z biało – czerwonym paskiem, nagrody książkowe, statuetki za osiągnięcia sportowe, a rodzicom listy gratulacyjne i podziękowania.

Była to również okazja do pożegnania uczniów, którzy w tym roku szkolnym po raz ostatni przekroczyli progi naszej szkoły. Tegoroczni absolwenci Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Czerwonce to: Joanna Chełchowska, Weronika Czechowska, Julia Kluczek, Aleksandra Krzyżewska, Maja Kozłowska, Konrad Lipiński, Rafał Pniewski, Kacper Szumiński, Amelia Ewa Włodarczyk

Dziękujemy za wspólnie spędzone lata i życzymy powodzenia na kolejnym etapie edukacji!

Małgorzata Kiełczewska

Konkurs „OCHRONA ŚRODOWISKA – NASZĄ WSPÓLNĄ ASPIRACJĄ”

Uczniowie naszej szkoły przygotowali filmy promujące postawy proekologiczne w ramach konkursu „OCHRONA ŚRODOWISKA – NASZĄ WSPÓLNĄ ASPIRACJĄ” zorganizowanego przez STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIELONY SZLAK NIZINY MAZOWIECKIEJ”. 

kl. VIb – “Recykling”:

Agnieszka Leszczyńska
Anna Jóźwiak
Dominika Sadzikowska
Maja Kacprzykowska

kl. VIa – “Fotowoltaika – lepsze jutro!:

Julia Rawa
Magdalena Milewska

kl. VII – “Oszczędzajmy energię!”:

Julia Włodarczyk
Oliwia Soból
Otylia Kluczek

kl. VII – “Smog!”:

Fabian Pietrzak
Łukasz Reczek
Mikołaj Krzyżewski
Robert Wądołek

kl. IV – “Oszczędzaj wodę!”:

Klaudia Gwiazda
Zofia Jóźwiak
Zuzanna Abramska
Zuzanna Olkowska

kl. VIII – “Zielono nam…”:

Amelia Włodarczyk
Joanna Chełchowska
Weronika Czechowska

Dziewczęta z klasy VIb uzyskały wyróżnienie. Gratulujemy!

Uroczystość zakończenia roku szkolnego w oddziałach przedszkolnych

Czerwiec to najweselszy miesiąc roku dla wszystkich dzieci.  Jak co roku, po dziesięciu miesiącach wspólnych zabaw, zajęć i podróżach do krainy wiedzy, czekamy na upragnione wakacje! 

W naszym przedszkolu uroczyste zakończenie roku przedszkolnego oraz pożegnanie starszaków odbyło się 24 czerwca 2021r. o godz. 11.30.

Na  wstępie uroczystości, pani Anna Mroczkowska przywitała wszystkie dzieci, rodziców i wychowawców grup młodszych. Następnie zabrał głos Pan dyrektor Zbigniew Załęski, który po kilku zdaniach skierowanych do dzieci wręczył podziękowania rodzicom, którzy byli zaangażowani w działania na rzecz placówki oraz udzielali się bezinteresownie.

Część artystyczną rozpoczęły sześciolatki, które wykorzystują wiersze opowiedziały o niełatwej przedszkolnej codzienności. Trzeba przyznać, że dostojnie prezentowały swoje umiejętności artystyczne, recytatorskie i taneczne. Na koniec zaśpiewały pożegnalną piosenkę w rytmie tanga „Ostatni raz…” Następnie naszych 17 absolwentów pożegnały pięciolatki. Były wiersze i piosenki, a także drobne upominki.

Po występach wszystkie dzieci otrzymały  dyplomy oraz nagrody – niespodzianki. Kolejni absolwenci opuszczają nasze przedszkole, by rozpocząć po wakacjach naukę w klasie pierwszej. Życzymy im wielu sukcesów i spełnienia marzeń! Wszystkim dzieciom bezpiecznych, pogodnych i radosnych wakacji.

A. Mroczkowska

Realizacja projektu ,,Finansowoaktywni. Misja podatki to się opłaca”

W dniu 21-22.06 2021r. na lekcjach matematyki w klasach VIa,VIb i VII został zrealizowany projekt ,,Finansowoaktywni. Misja podatki to się opłaca” przygotowany przez Ministerstwo Finansów.

Celem projektu było zapoznanie uczniów z zagadnieniami finansowymi, w tym podatków. Uczniowie obejrzeli prezentację pt. ,,Do podatków nie wystarczy umysł matematyka – tutaj potrzebny jest filozof”. Podczas realizacji projektu uczniowie pozyskali informacje na temat tego, czym jest podatek, zapoznali się jego rodzajami, poznali mechanizmy działania podatku oraz nauczyli się obliczać cenę brutto i netto oraz wartość podatku VAT. Na koniec realizacji projektu uczniowie rozwiązali quiz wiedzy o podatkach.

Katarzyna Zielińska

Projekt “Granie na ekranie. Młodzież w świecie gier cyfrowych”

W Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Czerwonce został zrealizowany projekt badawczo – edukacyjny ,,Granie na ekranie”. Organizatorem projektu była Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej oraz Fundacja Dbam o Mój Zasięg.

Celem projektu było:
*podnoszenie kompetencji w zakresie bezpiecznego używania nowych technologii komunikowania,
* rozwijanie umiejętności oceny skutków korzystania z gier wideo,
* krytyczna ocena częstotliwości grania w różne typy gier,
* przygotowanie do planowania różnych czynności w ciągu dnia z uwzględnieniem aktywności cyfrowych,
* kształtowanie umiejętności odpowiedzialnego korzystania z mediów.

W ramach projektu uczniowie, nauczyciele i rodzice brali udział w szkoleniu pt. ,,Granie na ekranie. Młodzież w świecie gier cyfrowych”. W dniu 21.06.2021r w klasie IV na lekcji matematyki uczniowie obejrzeli prezentację ,,Człowiek w świecie gier cyfrowych”. Poznali korzyści z grania w gry oraz negatywne skutki nadużywania gier cyfrowych”. Na koniec wykonali qiuz sprawdzający swoją wiedzę na ten temat. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w lekcji i chętnie wypowiadali się na temat gier cyfrowych i swoich spostrzeżeń dotyczących czasu spędzania przy komputerze. Ponadto dwie uczennice z klasy VIA brały udział w szkoleniu dla młodych wolontariuszy oraz zaangażowały się w edukowanie społeczności szkolnej i lokalnej w obszarze wiedzy o odpowiedzialnym graniu w gry cyfrowe.

Koordynatorami projektu były Agnieszka Lewaśkiewicz, Hanna Żebrowska i Katarzyna Zielińska.

Rozstrzygnięcie “Konkursu Kaligrafii dla klas I-III”

Dnia 15.06. 2021r. z okazji obchodzonego Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, w klasach nauczania zintegrowanego został przeprowadzony dwuetapowy Konkurs Kaligrafii dla klas I-III. Celem konkursu było kształcenie umiejętności popranego pisma. Pokonywanie trudności uczniów oraz mobilizowanie do starannego i estetycznego pisania w każdej sytuacji.

Mistrzami kaligrafii zostali:
I miejsce – Hanna Malinowska – klasa I
II miejsce – Anna Oleksiak – klasa II
III miejsce – Dominika Tupacz – klasa II
IV miejsce – Wiktor Chodkowski – klasa III

Wicemistrzami są:
Maja Soból – klasa I
Lena Fijał – klasa II
Mateusz Grabowski – klasa II
Igor Justowicz – klasa III
Julia Wądołek – klasa III

Organizatorzy konkursu:
nauczyciele klas I -III