Uczniowie kl. 4-7 sprzątają świat

W dniu 20 września 2023 r. Szkoła Podstawowa w Czerwonce wraz z Urzędem Gminy Czerwonka, Gminną Biblioteką w Czerwonce oraz Stowarzyszeniem Lokalnej Grupy Działania „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” uczestniczyła w akcji „Sprzątanie świata”.

Głównym celem tej akcji było rozbudzenie w uczniach świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Ta akacja miała również na celu pokazanie uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz zmiana naszych nawyków w codziennym życiu, segregacja śmieci i umiejętne gospodarowanie odpadami.

Uczniowie zostali podzieleni na grupy, otrzymali odpowiednie worki do segregacji oraz jednorazowe rękawiczki. Pod opieką nauczycieli uczniowie wyruszyli w drogę sprzątać naszą okolicę. Pogoda dopisała, dzięki dużemu zaangażowaniu naszych uczniów zebraliśmy bardzo dużo odpadów z poboczy, przydrożnych rowów oraz lasów.

Po dotarciu do Świetlicy Wiejskiej w Janopolu każdy mógł sobie odpocząć. Na miejscu na każdego czekał posiłek, wspólne gry i zabawy. Po odpoczynku Pan Bartosz Garwarski zorganizował mecz piłki nożnej.

Serdeczne podziękowania kierujemy do strażaków OSP Dąbrówka, którzy tego dnia dbali o bezpieczeństwo wszystkich uczestników akcji.

Udział Naszych uczniów z pewnością przyczyni się do ukształtowania wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego oraz nawyku dbałości o nie. Mamy satysfakcję, że przyczyniliśmy się do oczyszczenia naszego środowiska. Ta akcja jest dowodem na to, że lubimy wspólnie działać !

J. Suska

Próbna ewakuacja

7 września 2023 roku w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja. Nad jej prawidłowym przebiegiem czuwali przedstawiciele PSP w Makowie Mazowieckim oraz OSP w Czerwonce i OSP w Dąbrówce. Następnie przeprowadzono zajęcia dla uczniów, którzy mogli obejrzeć wozy strażackie, sprzęt gaśniczy i ratowniczy oraz zapoznali się z trudną i odpowiedzialną pracą strażaka.

A. Śledziewski

Msza Święta na Wąskim Lesie

6 września 2023 roku na Wąskim Lesie Ks. Proboszcz Jerzy Szymołon odprawił Mszę Świętą, by uczcić pamięć  mieszkańców ziemi makowskiej zamordowanych w 1940 roku. Uczestniczyli w niej mieszkańcy Gminy Czerwonka, przedstawiciele władz gminy, leśnicy i uczniowie kl. IV-VIII Szkoły Podstawowej w Czerwonce wraz z nauczycielami.

Accessibility Toolbar