Zebranie z rodzicami

Zebranie z rodzicami

W piątek 22 stycznia 2021 r. wychowawcy przekażą Rodzicom informacje na temat wyników nauczania za I półrocze roku szkolnego 2020/2021, forma kontaktu zostanie określona przez wychowawców i przekazana poprzez platformę do nauki zdalnej.

Nauczanie w oddziałach przedszkolnych oraz w klasach I-VIII od 18 stycznia 2021 r.

Od 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I-III oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych uczestniczą w zajęciach prowadzonych stacjonarnie. Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej.

W okresie od 18 do 31 stycznia 2021 r.  zajęcia w kl. IV-VIII będą odbywały się z wykorzystaniem szkolnej platformy do nauki zdalnej i Microsoft Teams zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Istnieje możliwość organizowania konsultacji indywidualnych lub w małych grupach dla uczniów klasy VIII z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z  przedmiotów, z których uczniowie przystępują do egzaminu ósmoklasisty. Potrzebę takich spotkań zgłaszają uczniowie nauczycielom prowadzącym zajęcia za pośrednictwem platformy do nauki zdalnej.

Prosimy uczniów o systematyczny udział w zajęciach. Informacje o ewentualnych trudnościach prosimy przekazywać wychowawcom i nauczycielom lub poprzez sekretariat szkoły.

Istnieje możliwość wypożyczenia rodzicom dzieci uczących się w naszej szkole laptopów do nauki zdalnej. Prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania do sekretariatu szkoły.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Czerwonce
Zbigniew Załęski

W oczekiwaniu na Boże Narodzenie

Na lekcjach matematyki przed świętami został ogłoszony konkurs dla uczniów klas IV- VIII. Uczniowie mieli za zadanie wykonać kartkę świąteczną bądź choinkę zrobioną według podanego im wzoru. Kartka i choinka musiały zostać wykonane z figur geometrycznych, które poznali na lekcjach. Celem konkursu było pokazanie tego, że matematyka towarzyszy nam w życiu codziennym, nawet w tak szczególnych dniach, jakimi są Święta Bożego Narodzenia.

Uczniowie bardzo się postarali i wykonali piękne prace, za które otrzymali oceny celujące z matematyki. Bardzo cieszę się, że tylu uczniów wzięło udział w tym konkursie. Mam nadzieję, że sposób przygotowania kartek świątecznych umilił oczekiwanie na Boże Narodzenie. Uczestnikom konkursu bardzo dziękuje za zaangażowanie i pokazanie magii świąt w swoich pracach.

Katarzyna Zielińska

Święta Bożego Narodzenia w przedszkolu

Niech te Święta, tak wspaniałe,
będą całe jakby z bajek,
niechaj gwiazdka z nieba leci.
niech Mikołaj tuli dzieci,
biały puch niech z góry spada,
niechaj piesek w nocy gada.
niech choinka pachnie pięknie,
no i radość będzie wszędzie!

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia życzą dzieci z oddziałów przedszkolnych w Czerwonce.

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

Biblioteka Publiczna Centrum Kultury w Czerwonce zorganizowały konkurs plastyczny na najładniejszą Kartkę Świąteczną w dwóch kategoriach wiekowych.

W dniu 18 grudnia 2020 r. Wójt Gminy Czerwonka Pan Paweł Kacprzykowski i Pan Grzegorz Łuniewski podsumowali konkurs i wręczyli zwycięzcom nagrody rzeczowe. Organizatorzy podziękowali dzieciom biorącym udział w konkursie za ogromne zaangażowanie i twórczą pracę w trudnym czasie pandemii. Nagrodzeni zostali:

w kategorii uczniów kl. I-III:
pierwsze miejsce – Dominika Tupacz (kl. II)
drugie miejsce – Kamila Klimkiewicz (kl. II)
trzecie miejsce – Mateusz Grabowski (kl. II)
wyróżnienie – Daria Klik (kl. II)

w kategorii uczniów kl. IV- VIII:
pierwsze miejsce – Zuzanna Abramska ( kl. IV)
drugie miejsce – Konrad Lipiński (kl. VIII)
trzecie miejsce – Maja Chełchowska (kl. VIA)

 

Akcja “Razem na święta 2020”

Uczniowie klasy III przystąpili do akcji „Razem na święta 2020” ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, której celem było niesienie pomocy innym i budowanie więzi wielopokoleniowych. Głównym zadaniem przystąpienia uczniów do przedsięwzięcia było wybranie i wykonanie wskazanych działań przez organizatora akcji. Uczniowie w domach z pomocą rodziców wykonali ozdoby i kartki świąteczne dla bliskich, znajomych, koleżanek i kolegów. Przez takie działania dzieci uczą się okazywania pomocy innym, pielęgnowania i przekazywania tradycji świątecznych pokoleniom oraz rodzinnych przygotowań do świąt, wykonywania ozdób, tak jak to robiły ich prababcie.

Anna Rostkowska

Zmiany w formule arkuszy egzaminacyjnych na egzaminach ósmoklasistów w 2021 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że do 31 grudnia br. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi  aneksy do informatorów. Wskazano najważniejsze zmiany w formule arkuszy egzaminacyjnych na egzaminach ósmoklasistów w 2021 r., m.in.:

Język polski

 1. Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
 2. Czas trwania: 120 minut.
 3. Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: część 1 – czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych); część 2: – wypracowanie – 20 pkt.
 4. Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
 5. W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

Matematyka

 1. Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
 2. Czas trwania: 100 minut.
 3. Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
 4. Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6).

Język obcy nowożytny

 1. Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 2. Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2.
 3. Czas trwania: 90 minut.
 4. Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.
 5. Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

Wymagania egzaminacyjne

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej