Wycieczka na przedstawienie „Jak Rumcajs Cypiska uratował”

28 listopada 2022r. sześciolatki i uczniowie z klas I-III pod opieką wychowawczyń, wzięli udział w przedstawieniu „Jak Rumcajs Cypiska uratował” wystawiany przez Narodowy Teatr Edukacji im. Adama Mickiewicza z Wrocławia w Miejskim Domu Kultury w Makowie Mazowieckim.

Teatr przypomniał widzom jedną z bajek dzieciństwa Rodziców, w której jasno i czytelnie zawarte są nieprzemijające zasady wychowawczo – edukacyjne, budowane głębokim morałem i bezcennymi wartościami: dobroć, lojalność, sprawiedliwość, poszanowanie ludzi i przyrody.

Beata Kęszczyk

Regulamin Matematycznego Kalendarza Adwentowego

Regulamin
Matematycznego Kalendarza Adwentowego

Adresaci konkursu: uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Czerwonce
Organizator konkursu: nauczyciel matematyki
Cele konkursu:
– propagowanie wśród uczniów zainteresowania matematyką
– kształtowanie u uczniów systematyczności w rozwiązywaniu zadań
– wzbudzenie u uczniów rywalizacji
Termin trwania konkursu: 28.11.222 r. – 22.12.22 r.

Zasady konkursu:
1. Codziennie na tablicach ogłoszeń w budynku A i B, zostaną wywieszone zadania, które podzielone będą na trzy kategorie:
– klasa IV
– klasa V-VI
– klasy VIII
Papierową wersję będzie można pobrać od nauczyciela matematyki.
2. Rozwiązanie zadań trzeba oddać następnego dnia do godz. 8.30, zadania podane w piątek – w poniedziałek do godz. 8.30.
3. Na kartce z rozwiązanym zadaniem należy zapisać imię i nazwisko, datę oraz klasę.
Niepodpisane prace, nieczytelne oraz oddane po terminie nie będą sprawdzane.
4. Zadania należy rozwiązywać samodzielnie. Organizator przyznaje sobie prawo do zdyskwalifikowania uczestników z powodu podejrzenia pracy niesamodzielnej.
7. Rozwiązane zadania oddajmy nauczycielowi matematyki.
8. Po sprawdzeniu zadań, w pierwszym tygodniu stycznia nastąpi podsumowanie konkursu.
Za wykonanie poprawnie i estetycznie od 18 do 24 zadań uczeń otrzymuje ocenę celującą z matematyki, a od 12 do 17 zadań – ocenę bardzo dobrą.
Uczniowie, którzy rozwiążą od 7 – 11 zadań mogą ubiegać się o ocenę dobrą.
9. Przystępując do Konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na liście uczestników Konkursu.
10. Wszelkie uwagi organizacyjne oraz merytoryczne dotyczące zadań i ich rozwiązań można kierować do nauczyciela matematyki – Katarzyny Zielińskiej.

Organizator Konkursu –
Katarzyna Zielińska

Drugi ,, Szkolny Turniej Gry w Warcaby”

Dnia 24 listopada w Szkole Podstawowej w Czerwonce odbył się drugi ,,Szkolny Turniej Gry w Warcaby” dla uczniów kl. 4-8 zorganizowany przez pana Dariusza Krupińskiego. Turniej został rozegrany metodą wygrany z wygranym bez podziału na kategorie. W zawodach uczestniczyło łącznie 50 osób. Najtrudniejsza rozgrywka finałowa wyłoniła Szkolnego Mistrza Warcabów, którym została Anna Jóźwiak. Wszyscy poznaliśmy również wicemistrza Jakuba Głażewskiego. Na trzecim miejscu uplasowała się Paulina Perzanowska.

Warto podkreślić, że zorganizowany Szkolny Turniej Gry w Warcaby to nie tylko świetna zabawa, ale także trening pamięci i zasad gry fair-play. Dzięki tej popularnej grze planszowej uczniowie rozwijają umiejętność strategicznego myślenia oraz radzenia sobie z wygraną i porażką. Dodatkowo dzięki grze w warcaby trenujemy koncentrację, dyscyplinę a także cierpliwość.

Dziękujemy wszystkim za udział w naszym turnieju. Obiecujemy, że podobne konkursy będą organizowane częściej. Jesteśmy pewni, że ta forma rozrywki zwiększy zainteresowanie metodą spędzania wolnego czasu i relaksu międzylekcyjnego,jakim jest gra w warcaby.

Organizator
Dariusz Krupiński

Accessibility Toolbar