Realizacja projektu ,,Przystań w sieci”

W czasie pracy zdalnej w terminie od stycznia do czerwca 2021r. uczniowie naszej szkoły brali udział w projekcie ,,Przystań w sieci”.  Przystań w sieci to projekt edukacyjny, który powstał z inicjatywy Facebooka, NASK PIB i UNICEF Polska. Projekt został stworzony z myślą o uczniach, nauczycielach, psychologach, pedagogach i bibliotekarzach, poszukujących odpowiedzi na pytania dotyczące odpowiedzialnego korzystania z internetu, ochrony własnego wizerunku w sieci i bezpieczeństwa online. Projekt objęty jest honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Celem projektu jest:
– Przekazanie wiedzy z zakresu bezpiecznego i świadomego korzystania z internetu.
– Uświadomienie młodym ludziom, na jakie zagrożenia należy być przygotowanym podczas korzystania z internetu.
– Wyposażenie nauczycieli w wiedzę umożliwiającą reakcję w sytuacji niepożądanych zdarzeń lub zachowań młodych ludzi w sieci.
– Kształtowanie postawy krytycznego podejścia do informacji zamieszczonych w internecie.
– Promowanie pozytywnych zachowań w sieci .
W projekcie wzięło udział 32 uczniów naszej szkoły z klas VI – VIII.
– 5 uczniów z klasy VIb,
– 9 uczniów z klasy VIa,
– 10 uczniów z klasy VII,
– 8 uczniów z klasy VIII.

Projekt „Przystań w sieci” składał się z kilku różnych inicjatyw, takich jak:
1. Kursy e-learningowe dla koordynatorów.
2. Kursy e-learningowe dla uczniów.
3. Tematyczne konferencje dla koordynatorów, wzbogacające wiedzę na temat bezpieczeństwa w sieci.
4. Dzień Świadomego Korzystania z Internetu.

Nauka o zasadach bezpiecznego korzystania z internetu nie była nudna. Na platformie e-learningowej uczniowie w przystępny i atrakcyjny sposób zgłębiali tajniki najważniejszych kwestii związanych ze świadomym korzystaniem z internetu.

Platforma posłużyła zarówno nauczycielom, jak i uczniom. Dedykowane moduły tematyczne pozwoliły zdobyć wiedzę uczniom, usystematyzować ją, a następnie utrwalić dzięki testom sprawdzającym. Treści na platformie zostały posegregowane tak, aby każdy użytkownik łatwo odnalazł interesujące go zagadnienia i mógł sprawnie zrealizować odpowiadający mu moduł tematyczny.

Kursy zostały podzielone na następujące moduły tematyczne:
1. Prywatność w sieci.
2. Cyberprzemoc.
3. Cyberzagrożenia.
4. Szkodliwe i niebezpieczne treści.
5. Cyfrowe ślady i reputacja online.
6. Fałszywe informacje.

Dodatkową korzyścią dla uczestników projektu była możliwość zdobycia certyfikatów.
1. Certyfikat ukończenia Projektu dla nauczyciela – otrzymali koordynatorzy projektu, po zrealizowaniu wszystkich e-learningowych kursów tematycznych, pozytywnie zaliczonych testach sprawdzających wiedzę.
2. Certyfikat ukończenia kursu dla ucznia – po ukończeniu każdego kursu e-learningowego i zaliczeniu testu sprawdzającego wiedzę, otrzymali uczniowie biorący udział w projekcie.
3. Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji – uczestnicy konferencji, czyli koordynatorzy projektu.
Bezpieczeństwo w sieci, cyberzagrożenia, świadome korzystanie z internetu i dbałość o swój wizerunek w sieci to ważne i aktualne zagadnienia, szczególnie ważne w dobie pandemii i podczas pracy zdalnej.

Koordynatorkami projektu były pedagog p. Agnieszka Lewaśkiewicz i nauczyciel matematyki i fizyki – Katarzyna Zielińska. Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom oraz p. Kamilli Kordowskiej i p. Hannie Żebrowskiej za pomoc w realizacji projektu.

Agnieszka Lewaśkiewicz
Katarzyna Zielińska

Dzień Pszczół

Dnia 11.06.2021r. obchodziliśmy w naszym przedszkolu Dzień Pszczółek. Zabawę rozpoczęliśmy ćwiczeniami artykulacyjnymi pt. ,,Lata pszczoła koło nosa’’. Następnie wysłuchaliśmy krótkiego wierszyka na temat pszczółek. Obejrzeliśmy również film edukacyjny o tym ,,Jak powstaje miód?’’ oraz wykonaliśmy krótką pracę plastyczną. Na koniec wybraliśmy się na spacer w celu poszukiwania zwierząt żyjących na łące.

Bożena Pomiechowska
Paulina Królikowska
Hanna Mróz
Anna Mroczkowska