Program edukacyjny #Żyj dobrze

Nasza szkoła bierze udział w I edycji programu edukacyjnego „#Żyj dobrze”. Program dotyczy zdrowego stylu życia i adresowany jest do uczniów klas I-VIII. Główną ideą programu jest przypomnienie i uświadomienie, że mamy wpływ na nasze zdrowie, a wybory dokonywane każdego dnia warunkują jakość naszego życia. Przygotowany został przez ekspertów z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.

Wychodząc z założenia, że komunikacja międzypokoleniowa jest istotnym elementem edukacji zdrowotnej, działania programowe skierowane są do całej społeczności szkolnej: uczniów, rodziców i opiekunów, a także kadry pedagogicznej. Działania edukacyjne, podejmowane w ramach realizacji programu przyczynią się do kształtowania właściwych zachowań prozdrowotnych młodzieży i osób dorosłych w zakresie zdrowego stylu życia.

Aktywność fizyczna

Profilaktyka

Higiena – rodzice dzieci

Higiena – rodzice nastolatków

Zdrowe żywienie – rodzice nastolatków

Zdrowie psychiczne – rodzice dzieci

Zdrowie psychiczne – rodzice nastolatków

Szczepienia dzieci uchodźców z Ukrainy

W związku z niskim poziomem wyszczepialności dzieci uchodźców z Ukrainy PPIS przypomina, że szczepienia ochronne stanowią podstawę bezpieczeństwa i zdrowia w całej populacji. Realizacja szczepień według wskazanych harmonogramów w kalendarzu szczepień obowiązującym w 2023 roku, stanowi bezpośredni i znaczący wpływ na zapobieganie występowania groźnych chorób zakaźnych.

Linki do wiarygodnych źródeł wiedzy o szczepieniach np.:

Accessibility Toolbar