Higiena jamy ustnej i higiena rąk – spotkanie z pracownikami PSSE w Makowie Maz.

04.03.2024 r. odbyło się spotkanie uczniów klas I – III i sześciolatków z przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Makowie Maz. Uczniowie przypomnieli sobie zasady higieny rąk i jamy ustnej, a także zasady zdrowej zbilansowanej diety, która jest ważna nie tylko dla zdrowych zębów, ale też dla zachowania prawidłowej wagi i zdrowia całego organizmu. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w ćwiczeniach praktycznych.

A. Lewaśkiewicz

Zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas IV -VII nt. ”Profilaktyka uzależnień od alkoholu, tytoniu i narkotyków”

20.10.2023 r. pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Makowie Maz. przeprowadzili zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas IV -VII na temat ”Profilaktyka uzależnień od alkoholu, tytoniu i narkotyków”. Uczniowie dzięki narkogoglom i alkogoglom mogli przekonać się jak narkotyki i alkohol działają na zmysły człowieka.

A. Lewaśkiewicz

Zajęcia w ramach programu „Lekcje z Temidą”

4 października 2023 r. uczniowie kl. 5-7 uczestniczyli w dwugodzinnych zajęciach w ramach programu edukacyjnego pn. „Lekcje z Temidą” prowadzonych przez prawnika Fundacji ALTUM Lublin – Panią Natalię Chrzczonowską. Celem zajęć było podnoszenie poziomu wiedzy oraz świadomości prawnej wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie i umacnianie szacunku do prawa oraz promowanie postaw proobywatelskich. Uczniowie zostali zapoznani z skutkami prawnymi prześladowania rówieśników, co wpływa na sposób kształtowania relacji oraz zwiększa bezpieczeństwo.

Na pierwszej lekcji uczniowie dowiedzieli się:

– dlaczego ludzie stworzyli prawo?

– jak dostać się na studia prawnicze oraz co można po nich robić?

– gdzie szukać pomocy, gdy padnie się ofiarą przestępstwa?

– jakie prawa ma konsument?

Drugie zajęcia miały charakter warsztatowy i dotyczyły odpowiedzialności za treści publikowane w internecie i zakończyły się testem wiedzy.

Prowadząca przekazała szkole książki oraz grę edukacyjną dot. tematyki poruszanej podczas spotkań.

A. Lewaśkiewicz

Accessibility Toolbar