Zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas IV -VII nt. ”Profilaktyka uzależnień od alkoholu, tytoniu i narkotyków”

20.10.2023 r. pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Makowie Maz. przeprowadzili zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas IV -VII na temat ”Profilaktyka uzależnień od alkoholu, tytoniu i narkotyków”. Uczniowie dzięki narkogoglom i alkogoglom mogli przekonać się jak narkotyki i alkohol działają na zmysły człowieka.

A. Lewaśkiewicz

Zajęcia w ramach programu „Lekcje z Temidą”

4 października 2023 r. uczniowie kl. 5-7 uczestniczyli w dwugodzinnych zajęciach w ramach programu edukacyjnego pn. „Lekcje z Temidą” prowadzonych przez prawnika Fundacji ALTUM Lublin – Panią Natalię Chrzczonowską. Celem zajęć było podnoszenie poziomu wiedzy oraz świadomości prawnej wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie i umacnianie szacunku do prawa oraz promowanie postaw proobywatelskich. Uczniowie zostali zapoznani z skutkami prawnymi prześladowania rówieśników, co wpływa na sposób kształtowania relacji oraz zwiększa bezpieczeństwo.

Na pierwszej lekcji uczniowie dowiedzieli się:

– dlaczego ludzie stworzyli prawo?

– jak dostać się na studia prawnicze oraz co można po nich robić?

– gdzie szukać pomocy, gdy padnie się ofiarą przestępstwa?

– jakie prawa ma konsument?

Drugie zajęcia miały charakter warsztatowy i dotyczyły odpowiedzialności za treści publikowane w internecie i zakończyły się testem wiedzy.

Prowadząca przekazała szkole książki oraz grę edukacyjną dot. tematyki poruszanej podczas spotkań.

A. Lewaśkiewicz

“RODZINA I EKRANY” – BEZPŁATNY WEBINAR DLA RODZICÓW!

Zapraszamy na bezpłatny webinar “Rodzina i ekrany. Jak zadbać o dobrostan dziecka w ekranowych czasach”, który odbędzie się 16 czerwca 2023 r. o g. 17:00, a który poprowadzą Ewa Dziemidowicz – terapeutka oraz Łukasz Wojtasik – ekspert ds. bezpieczeństwa dzieci online.

Podczas spotkania będziemy rozmawiać o problemie nadużywania ekranów oraz roli rodziców w zapewnieniu dziecku bezpieczeństwa i zrównoważonego korzystania z ekranów. Omówimy również Domowe Zasady Ekranowe, które są jednym z narzędzi, pozwalających na kontrolowanie czasu spędzanego przez dziecko przed ekranem.

Udział jest bezpłatny. Rejestracja na stronie.

Accessibility Toolbar