Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

Biblioteka Publiczna Centrum Kultury w Czerwonce zorganizowały konkurs plastyczny na najładniejszą Kartkę Świąteczną w dwóch kategoriach wiekowych.

W dniu 18 grudnia 2020 r. Wójt Gminy Czerwonka Pan Paweł Kacprzykowski i Pan Grzegorz Łuniewski podsumowali konkurs i wręczyli zwycięzcom nagrody rzeczowe. Organizatorzy podziękowali dzieciom biorącym udział w konkursie za ogromne zaangażowanie i twórczą pracę w trudnym czasie pandemii. Nagrodzeni zostali:

w kategorii uczniów kl. I-III:
pierwsze miejsce – Dominika Tupacz (kl. II)
drugie miejsce – Kamila Klimkiewicz (kl. II)
trzecie miejsce – Mateusz Grabowski (kl. II)
wyróżnienie – Daria Klik (kl. II)

w kategorii uczniów kl. IV- VIII:
pierwsze miejsce – Zuzanna Abramska ( kl. IV)
drugie miejsce – Konrad Lipiński (kl. VIII)
trzecie miejsce – Maja Chełchowska (kl. VIA)

 

Zaproszenie do udziału w konkursie na najładniejszą kartkę świąteczną


Regulamin Konkursu na Najładniejszą Kartkę Świąteczną


Organizator

Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Czerwonce

Cel

 1. Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów;

 2. Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia;

 3. Stworzenie możliwości prezentacji własnych prac;

Uczestnicy

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czerwonka.

 2. Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:

I grupa – I-III klasa,

II grupa – IV-VIII klasa.

Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie Kartki Świątecznej w dowolnej formie i dowolną techniką.

 2. Przy ocenie i nagradzaniu prac będą brane pod uwagę oryginalność, pomysłowość, samodzielność i estetyka wykonania;

 3. Na odwrocie pracy ma się znajdować czytelny opis zawierający następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, wiek, numer kontaktowy.;

 4. Konkurs trwa od 26 listopada 2020 r. do 16 grudnia 2020 r.;

 5. Prace należy złożyć w budynku Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Czerwonce w nieprzekraczalnym terminie do 16 grudnia 2020 r.;

 6. Każdy uczestnik wykonuje 1 pracę;

 7. Złożone prace przechodzą na własność organizatora;

 8. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikacje swojej pracy i wizerunku dla celów związanych z konkursem;

 9. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora;

Nagrody

 1. Organizator konkursu przewiduje nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce we wszystkich kategoriach oraz ewentualne wyróżnienia;

 2. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 18 grudnia 2020 r. o godz. 10.00 w budynku Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Czerwonce.

Konkurs fotograficzny

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs fotograficzny pt. “Moja gmina – najpiękniejsze miejsca”.

Waszym zadaniem będzie wykonanie zdjęcia lub kilku zdjęć – krajobraz z terenu naszej gminy.

Zdjęcia nie mogą być ściągnięte z internetu, muszą być wykonane osobiście i tylko na terenie naszej gminy.

Termin nadsyłania – do 02.11.2020 r. (do poniedziałku).

Najlepsze zdjęcie zostanie nagrodzone i możliwe, że ukaże się w kalendarzu gminnym na rok 2020/2021.

Pogoda jest piękna, więc ruszajcie w plener.

Więcej informacji w “Bibliotece” na platformie do nauki zdalnej.

B. Szczygielska

Konkurs Zrób-My Nasz-Film „Historie zapisane w obrazie”

Zapraszamy uczniów udziału w IV edycji konkursu Zrób-My-Nasz-Film. Konkurs organizowany jest przez OEIiZK w Warszawie pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Marszałka Województwa Mazowieckiego. 

Uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VIII), pod hasłem „Zaczaruj filmem – miejsce, w którym mieszkasz”, mają za zadanie zaprezentowanie najbliższej okolicy – miejsca nam mniej lub bardziej znane – może jeszcze nieodkryte i wszystko inne, pokazanie, z czego są dumni – także w kontekście osobistych przeżyć, odkrywania okolicy, pamiątek rodzinnych lub osób z bliskiego otoczenia, które przez swoje działania przekazywały wiedzę o miejscu i czasie zdarzeń.

Terminarz konkursu:

 • rozpoczęcie: 12 października 2020 roku,
 • zgłoszenia do konkursu do 30 listopada 2020 roku
 • przesyłanie prac konkursowych do 10 lutego 2021 roku
 • ogłoszenie wyników: 22 lutego 2021 roku

Komunikaty oraz informacje będą publikowane na stronie internetowej Konkursu

Kontakt do organizatorów: zrobmy.nasz.film@oeiizk.waw.pl

Źródło: oeiizk.waw.pl

Kurs e-learningowy z nagrodami

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników w wieku 6-14 lat do udziału w kursie e-learningowym „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Nagrody rzeczowe (hulajnogi) przewidziano dla 100 osób, które zostaną wylosowane spośród wszystkich dzieci, które nadeślą zgłoszenia w wymaganym terminie. Żeby wziąć udział w konkursie, należy rozwiązać test i wysłać zgłoszenie w terminie do 30 września 2020 r.

Zasady przyznawania nagród