Konkurs wiedzy historycznej “Wokół Konstytucji 3 Maja 1791r.”

W dniu 27.04.2023 roku uczniowie klasy VI wzięli udział w konkursie wiedzy historycznej w formie quizu online pod tytułem „Wokół Konstytucji 3 Maja 1791r. Edycja 2023 dla szkół podstawowych” organizowanym przez: Departament Szkolnictwa Wojskowego MON, Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie i Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne im. Kryptologów Polskich w Warszawie. Celem konkursu było propagowanie historii, krzewienie postaw patriotycznych i obywatelskich, uczczenie pamięci twórców ustawy zasadniczej z 1791 r.

A. Śledziewski

Powiatowe Eliminacje XLIV Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

21 kwietnia 2023 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Karniewie odbyły się Powiatowe Eliminacje XLIV Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą ze znajomości przepisów ruchu drogowego, umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przejechać tor przeszkód. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 8a, Maja Chełchowska, Bartłomiej Maruszewski i Mateusz Wądołek, którzy zajęli czwarte miejsce.

A. Śledziewski

V Powiatowy Konkurs Recytatorski w Szelkowie

27 marca 2023 r. dwie nasze uczennice- Juliana Halenda (kl. IV) i Dominika Tupacz (kl. IV), uczestniczyły w V Powiatowym Konkursie Recytatorskim zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Starym Szelkowie. Trzeba przyznać, że konkurencja była duża. Komisja wysłuchała aż 60 uczestników. Wśród nagrodzonych jest nasza uczennica JULIANA HALENDA, która zajęła III miejsce recytując utwór Wisławy Szymborskiej pt. Kot w pustym mieszkaniu.

Gratulujemy!

Słowa pochwały należą się również uczennicy Dominice Tupacz, która zaprezentowała wysoki poziom swoich umiejętności artystycznych recytując wiersz Wisławy Szymborskiej Nic dwa razy .

Małgorzata Kiełczewska

 

 

XLV POWIATOWY KONKURS WIEDZY POŻARNICZEJ W RÓŻANIE

W dniu 15.03.2023 r. w Szkole Podstawowej w Różanie odbyły się eliminacje powiatowe XLV edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom”. Naszą szkołę reprezentowali; Mateusz Grabowski- uczeń klasy IV i Maja Chełchowska- uczennica klasy VIIIa. Za organizację turnieju odpowiadał Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP reprezentowany przez Prezesa dh. Zbigniewa Deptułę oraz Komenda Powiatowa PSP w Makowie Maz. reprezentowana przez p.o. Komendanta Powiatowego mł. bryg. Cezarego Pałubińskiego.

Agnieszka Lewaśkiewicz

Regulamin Matematycznego Kalendarza Adwentowego

Regulamin
Matematycznego Kalendarza Adwentowego

Adresaci konkursu: uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Czerwonce
Organizator konkursu: nauczyciel matematyki
Cele konkursu:
– propagowanie wśród uczniów zainteresowania matematyką
– kształtowanie u uczniów systematyczności w rozwiązywaniu zadań
– wzbudzenie u uczniów rywalizacji
Termin trwania konkursu: 28.11.222 r. – 22.12.22 r.

Zasady konkursu:
1. Codziennie na tablicach ogłoszeń w budynku A i B, zostaną wywieszone zadania, które podzielone będą na trzy kategorie:
– klasa IV
– klasa V-VI
– klasy VIII
Papierową wersję będzie można pobrać od nauczyciela matematyki.
2. Rozwiązanie zadań trzeba oddać następnego dnia do godz. 8.30, zadania podane w piątek – w poniedziałek do godz. 8.30.
3. Na kartce z rozwiązanym zadaniem należy zapisać imię i nazwisko, datę oraz klasę.
Niepodpisane prace, nieczytelne oraz oddane po terminie nie będą sprawdzane.
4. Zadania należy rozwiązywać samodzielnie. Organizator przyznaje sobie prawo do zdyskwalifikowania uczestników z powodu podejrzenia pracy niesamodzielnej.
7. Rozwiązane zadania oddajmy nauczycielowi matematyki.
8. Po sprawdzeniu zadań, w pierwszym tygodniu stycznia nastąpi podsumowanie konkursu.
Za wykonanie poprawnie i estetycznie od 18 do 24 zadań uczeń otrzymuje ocenę celującą z matematyki, a od 12 do 17 zadań – ocenę bardzo dobrą.
Uczniowie, którzy rozwiążą od 7 – 11 zadań mogą ubiegać się o ocenę dobrą.
9. Przystępując do Konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na liście uczestników Konkursu.
10. Wszelkie uwagi organizacyjne oraz merytoryczne dotyczące zadań i ich rozwiązań można kierować do nauczyciela matematyki – Katarzyny Zielińskiej.

Organizator Konkursu –
Katarzyna Zielińska

Drugi ,, Szkolny Turniej Gry w Warcaby”

Dnia 24 listopada w Szkole Podstawowej w Czerwonce odbył się drugi ,,Szkolny Turniej Gry w Warcaby” dla uczniów kl. 4-8 zorganizowany przez pana Dariusza Krupińskiego. Turniej został rozegrany metodą wygrany z wygranym bez podziału na kategorie. W zawodach uczestniczyło łącznie 50 osób. Najtrudniejsza rozgrywka finałowa wyłoniła Szkolnego Mistrza Warcabów, którym została Anna Jóźwiak. Wszyscy poznaliśmy również wicemistrza Jakuba Głażewskiego. Na trzecim miejscu uplasowała się Paulina Perzanowska.

Warto podkreślić, że zorganizowany Szkolny Turniej Gry w Warcaby to nie tylko świetna zabawa, ale także trening pamięci i zasad gry fair-play. Dzięki tej popularnej grze planszowej uczniowie rozwijają umiejętność strategicznego myślenia oraz radzenia sobie z wygraną i porażką. Dodatkowo dzięki grze w warcaby trenujemy koncentrację, dyscyplinę a także cierpliwość.

Dziękujemy wszystkim za udział w naszym turnieju. Obiecujemy, że podobne konkursy będą organizowane częściej. Jesteśmy pewni, że ta forma rozrywki zwiększy zainteresowanie metodą spędzania wolnego czasu i relaksu międzylekcyjnego,jakim jest gra w warcaby.

Organizator
Dariusz Krupiński

Accessibility Toolbar