Konkurs plastyczny pt. ,,Ilustracja do ulubionej baśni lub legendy’’

Dzieci z oddziałów przedszkolnych ze Szkoły Podstawowej w Czerwonce wzięły udział w konkursie plastycznym pt. ,,Ilustracja do ulubionej baśni lub legendy’’. Celem konkursu było pobudzenie wyobraźni inspirowanej baśniami i legendami oraz rozwijanie uzdolnień manualnych.

Przedszkolaki mieli do wyboru rożne techniki artystyczne. Komisja oceniła prace i przyznała nagrody i wyróżnienia. Pierwsze miejsce zajęła Adrianna Sobolwyróżnienie otrzymali: Oliwia Sosnowik i Karol Kosakowski. Wszystkim uczestnikom składamy gratulacje i podziękowania.

Wychowawcy grup

Konkurs “KARTKA BOŻONARODZENIOWA”

Zapraszamy do udziału w konkursie świątecznym dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu makowskiego, który odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:

  • dzieci do lat 7,
  • dzieci 8-13 lat,
  • młodzież powyżej 14 lat.

    Kartki wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego.

Regulamin
Karta zgłoszeniowa

Konkurs „OCHRONA ŚRODOWISKA – NASZĄ WSPÓLNĄ ASPIRACJĄ”

Uczniowie naszej szkoły przygotowali filmy promujące postawy proekologiczne w ramach konkursu „OCHRONA ŚRODOWISKA – NASZĄ WSPÓLNĄ ASPIRACJĄ” zorganizowanego przez STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIELONY SZLAK NIZINY MAZOWIECKIEJ”. 

kl. VIb – “Recykling”:

Agnieszka Leszczyńska
Anna Jóźwiak
Dominika Sadzikowska
Maja Kacprzykowska

kl. VIa – “Fotowoltaika – lepsze jutro!:

Julia Rawa
Magdalena Milewska

kl. VII – “Oszczędzajmy energię!”:

Julia Włodarczyk
Oliwia Soból
Otylia Kluczek

kl. VII – “Smog!”:

Fabian Pietrzak
Łukasz Reczek
Mikołaj Krzyżewski
Robert Wądołek

kl. IV – “Oszczędzaj wodę!”:

Klaudia Gwiazda
Zofia Jóźwiak
Zuzanna Abramska
Zuzanna Olkowska

kl. VIII – “Zielono nam…”:

Amelia Włodarczyk
Joanna Chełchowska
Weronika Czechowska

Dziewczęta z klasy VIb uzyskały wyróżnienie. Gratulujemy!

Rozstrzygnięcie “Konkursu Kaligrafii dla klas I-III”

Dnia 15.06. 2021r. z okazji obchodzonego Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, w klasach nauczania zintegrowanego został przeprowadzony dwuetapowy Konkurs Kaligrafii dla klas I-III. Celem konkursu było kształcenie umiejętności popranego pisma. Pokonywanie trudności uczniów oraz mobilizowanie do starannego i estetycznego pisania w każdej sytuacji.

Mistrzami kaligrafii zostali:
I miejsce – Hanna Malinowska – klasa I
II miejsce – Anna Oleksiak – klasa II
III miejsce – Dominika Tupacz – klasa II
IV miejsce – Wiktor Chodkowski – klasa III

Wicemistrzami są:
Maja Soból – klasa I
Lena Fijał – klasa II
Mateusz Grabowski – klasa II
Igor Justowicz – klasa III
Julia Wądołek – klasa III

Organizatorzy konkursu:
nauczyciele klas I -III

KONKUS „OCHRONA ŚRODOWISKA – NASZĄ WSPÓLNĄ ASPIRACJĄ” – „ENVIRONMENTAL PROTECTION – OUR COMMON ASPIRATION”.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” zaprasza do udziału w konkursie pod nazwą „OCHRONA ŚRODOWISKA – NASZĄ WSPÓLNĄ ASPIRACJĄ” – „ENVIRONMENTAL PROTECTION – OUR COMMON ASPIRATION”.

Konkurs adresujemy do uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII, wiek 10-15 lat, z  Gmin: Maków Mazowiecki, Czerwonka, Różan, Szelków, Młynarze, Sypniewo, Krasnosielc, Płoniawy-Bramura

Celami Konkursu jest m.in. promowanie postaw proekologicznych, pobudzenie wśród uczestników konkursu zainteresowania tematyką ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu i ukazanie przykładów dobrych praktyk proekologicznych w codziennym życiu.

Przedmiotem konkursu jest nagranie krótkiego 120-240 sek. filmu/wideoklipu za pomocą dowolnego sprzętu o tematyce zgodnej z powyższymi celami. Należy go wykonać w grupie 2-5 osób.

Dla uczestników są przygotowane gadżety a dla laureatów atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Filmy przesyłamy najpóźniej do 10 czerwca 2021 r. Wetransferem na adres: biuro@lgdzielonyszlak.pl

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA W KONKURSIE „OCHRONA ŚRODOWISKA – NASZĄ WSPÓLNĄ ASPIRACJĄ” / „ENVIRONMENTAL PROTECTION – OUR COMMON ASPIRATION” dostępna pod linkiem https://forms.gle/eMrgR9Vq6AGn8rbQ9

Przed przystąpieniem do konkursu, koniecznie trzeba zapoznać się z regulaminem i załącznikami dostępnymi do pobrania na stronie www.lgdzielonyszlak.pl w zakładce EPOCA-PROJEKT WSPÓŁPRACY pod zamieszczonym plakatem.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Pobierz: 

230. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA – KONKURS PLASTYCZNY

230. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

– KONKURS PLASTYCZNY

Zapraszam uczniów do wzięcia udziału w konkursie plastycznym z okazji 230 rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na temat wydarzeń, bohaterów i symboli związanych z uchwaleniem w 1791 roku Konstytucji 3 Maja.

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:

  • klasy I – III

  • klasy IV – VIII

Wykonane prace należy podpisać (imię i nazwisko, klasa) i ich zdjęcia przesyłajcie w formie załącznika pod wątkiem z informacją o konkursie zamieszczonym na świetlicy na szkolnej platformie do 30.04.2021 (piątek).

Zebrane prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

Wszystkie osoby otrzymają punkty za udział w konkursie.

Rozstrzygnięcie konkursu we wtorek – 04.05.2021 r.

Andrzej Śledziewski

Światowy Dzień Wody – Zróbmy szum wokół wody

W dniu 22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 r. To święto ma przypominać, ze wielu mieszkańców naszej planety – obecnie ok. 785 mln osób cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

Nasza szkoła przystąpiła do akcji Światowego Dnia Wody organizowanego z Polską Akcją Humanitarną pod hasłem ,,Zróbmy szum wokół wody”. Celem tej akcji jest szerzenie świadomości o tym, że dostęp do czystej wody pitnej to prawo człowieka.

Na lekcjach fizyki w dniach 22-23 marca uczniowie klas VII – VIII obejrzeli prezentację i film ,,Oszczędzanie to za mało” przygotowane z okazji tego dnia. Uczniowie dowiedzieli się m.in, co można robić, aby oszczędzać wodę. Po obejrzeniu filmu i prezentacji mieli za zadanie napisać krótką notatkę lub referat nt. „Znaczenie wody w życiu człowieka. Na koniec uczniowie wzięli udział w szkolnym: „Konkursie Wiedzy o Wodzie”.

Wyniki konkursu:
I miejsce – Amelia Włodarczyk – klasa VIII
II miejsce – Dawid Woźniak – klasa VII
III miejsce – Mikołaj Pszczółkowski – klasa VII

Wyróżnienia:
1. Julia Kluczek – klasa VIII
2. Wiktoria Chodkowska – klasa VII
3. Konrad Lipiński – klasa VII

Dla zwycięzców przewidziane są drobne nagrody i dyplomy, które zostaną wręczone na koniec roku. Gratuluję wygranym oraz dziękuję wszystkim za udział w całej akcji oraz w konkursie wiedzy o wodzie.

Katarzyna Zielińska