Światowy Dzień Wody – Zróbmy szum wokół wody

W dniu 22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 r. To święto ma przypominać, ze wielu mieszkańców naszej planety – obecnie ok. 785 mln osób cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

Nasza szkoła przystąpiła do akcji Światowego Dnia Wody organizowanego z Polską Akcją Humanitarną pod hasłem ,,Zróbmy szum wokół wody”. Celem tej akcji jest szerzenie świadomości o tym, że dostęp do czystej wody pitnej to prawo człowieka.

Na lekcjach fizyki w dniach 22-23 marca uczniowie klas VII – VIII obejrzeli prezentację i film ,,Oszczędzanie to za mało” przygotowane z okazji tego dnia. Uczniowie dowiedzieli się m.in, co można robić, aby oszczędzać wodę. Po obejrzeniu filmu i prezentacji mieli za zadanie napisać krótką notatkę lub referat nt. „Znaczenie wody w życiu człowieka. Na koniec uczniowie wzięli udział w szkolnym: „Konkursie Wiedzy o Wodzie”.

Wyniki konkursu:
I miejsce – Amelia Włodarczyk – klasa VIII
II miejsce – Dawid Woźniak – klasa VII
III miejsce – Mikołaj Pszczółkowski – klasa VII

Wyróżnienia:
1. Julia Kluczek – klasa VIII
2. Wiktoria Chodkowska – klasa VII
3. Konrad Lipiński – klasa VII

Dla zwycięzców przewidziane są drobne nagrody i dyplomy, które zostaną wręczone na koniec roku. Gratuluję wygranym oraz dziękuję wszystkim za udział w całej akcji oraz w konkursie wiedzy o wodzie.

Katarzyna Zielińska

Konkurs fotograficzny “WIOSNA W OBIEKTYWIE”

Zapraszamy uczniów kl. I-VIII Szkoły Podstawowej im Marii Konopnickiej w Czerwonce do udziału w konkursie fotograficznym “WIOSNA W OBIEKTYWIE”. Zadaniem uczestników jest odkrywanie i uchwycenie na zdjęciach zwiastunów wiosny.

H. Żebrowska
K. Kordowska


Regulamin

1. Konkurs jest skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej im Marii Konopnickiej w Czerwonce.
2. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach pod nazwami:

WIOSNA W OBIEKTYWIE KL I-III
WIOSNA W OBIEKTYWIE KL IV-VIII

3. Zdjęcia zamieszczamy pod postem WIOSNA W OBIEKTYWIE w swojej kategorii.
4. Post będzie aktywny w dniach 22-26 marca 2021r.
5. Każdy uczestnik może wstawić 1 zdjęcie. Pod zdjęciem należy podać imię i nazwisko i klasę.
6. Zwycięzca zostanie wyłoniony w drodze głosowania internetowego.
7. Każdy uczeń może oddać 1 głos w każdej z kategorii.
8. Głosujemy poprzez wysłanie informacji w wiadomości prywatnej podając imię nazwisko i klasę osoby, na której zdjęcie głosujemy.
9. Jeśli oddajemy głos na pracę cznia z klasy I-III wysyłamy wiadomość prywatną do Pani Hanny
Żebrowskiej.
10. Jeśli oddajemy głos na pracę ucznia z klasy IV-VIII wysyłamy wiadomość prywatną do Pani
Kamilli Kordowskiej.
11. Za zajęcie I, II, III miejsca są przewidziane nagrody rzeczowe.
12. Każdy uczestnik konkursu otrzyma 5 punktów dodatnich z zachowania.
ZA zajęcie I miejsca uczestnik otrzyma 20 punktów dodatnich z zachowania.
Za zajęcie II miejsca uczestnik otrzyma 15 punktów dodatnich z zachowania.
Za zajęcie III miejsca uczestnik otrzyma 10 punktów.
13. Głosować można w dniach 29 30 marca 2021r.
14. Wybrane zdjęcia zostaną umieszczone na gazetce w świetlicy szkolnej.

Bal karnawałowy uczniów kl. I-III

We wtorek 16 lutego 2021 r. w naszej szkole odbyła się zabawa karnawałowa. Z ogromną niecierpliwością na ten dzień oczekiwali uczniowie klas I-III. Sale lekcyjne uległy przeobrażeniu w zimowe sale balowe. Uczniowie rozpoczęli zabawę w godzinach porannych, więc od rana w naszej szkole roiło się od księżniczek, wróżek, rycerzy i biedronek. Wygląd sal oraz przepiękne stroje uczniów wprowadził wszystkich w doskonały nastrój i zachęcił do wspólnej zabawy. W czasie przerwy dzieci miały czas na zjedzenie różnych pyszności. Wszystkie dzieci otrzymały skromne upominki. Bal okazał się doskonałą okazją do wykonania sobie pamiątkowych zdjęć w karnawałowych przebraniach. Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby nasza wspólna zabawa karnawałowa udała się – serdecznie dziękujemy.

Wyniki konkursu na najciekawszy strój karnawałowy – wykonany własnoręcznie:
 
KLASA I 
Maja Sobol, Arkadiusz Kobyliński
 
KLASA II
Anna Oleksiak, Kamila Klimkiewicz, Daria Klik, Wiktoria Opacka, Adam Pałubiński
 
KLASA III
Julia Wądołek, Igor Justowicz

Organizatorzy Wychowawcy klas I-III:
Agnieszka Grochowska, Beata Kęszczyk, Anna Rostkowska

Konkurs „Najciekawszy strój karnawałowy”

Regulamin konkursu „ Najciekawszy strój karnawałowy”

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu edukacja wczesnoszkolna.
2. Konkurs odbędzie się w dniu 16.02.2021r.

II. Przedmiot i cele konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie najciekawszego przebrania według własnego pomysłu oraz prezentacja w dniu spotkania ostatkowego tj. 16.02.2021r.
2. Cele konkursu:
– Rozwijanie kreatywności i wyobraźni dziecka
– Pogłębianie umiejętności plastycznych i manualnych
– Pogłębianie więzi rodzinnych przy wspólnym tworzeniu dzieła.

III. Warunki udziału

1. Zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i akceptacja jego warunków.
2. Wykonanie przebrania według własnego pomysłu z materiałów ogólnie dostępnych ( papier, karton, tektura, bibuła, włóczka, skóra, materiał, drewno, folia, itp.)
3. Wystąpienie w wykonanym stroju podczas spotkania klasowego.

IV. Przebieg konkursu

1. Uczestnicy konkursu wykonują w domu przebranie według własnego pomysłu. W pracach może pomagać cała rodzina.
2. Uczestnik konkursu występuje w stroju podczas spotkania i prezentuje strój.
3. W dniu 16.02.2121r. Komisja Konkursowa przeprowadzi obserwację uczestników pokazu oceniając stroje wg kryteriów.
4. Komisja Konkursowa dokona wyboru zwycięzców Konkursu.
5. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w czasie spotkania ostatkowego.

V. Kryteria oceny prac

1. Przebrania będą oceniane według następujących kryteriów:
– Pomysłowość
– Estetyka wykonania stroju
– Wkład pracy .

Przebrania gotowe, kupione nie będą oceniane.

VI. Zasady przyznawania nagród

1. Komisja przyzna 4 miejsca i nagrodzi 4 stroje
2. Laureaci otrzymają upominki
3. Decyzje komisji są ostateczne i nieodwracalne.

VII. Ogłoszenie wyników

1. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu imprezy.
2. Laureaci Konkursu są zobowiązani do osobistego odbioru nagrody.
3. Komisja Konkursowa opublikuje wyniki na stronie internetowej szkoły.

VIII. Postanowienia końcowe

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez prawnego opiekuna uczestnika Konkursu na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku uczestnika w celu wyłonienia zwycięzców Konkursu i przyznania nagród.

Organizatorzy, osoby odpowiedzialne:
Beata Kęszczyk
Anna Rostkowska
Agnieszka Grochowska

Konkurs “Świąteczny prezent dla Profesora Einsteina”

Dzieci z naszego przedszkola brały udział w konkursie pt. “Świąteczny prezent dla Profesora Einsteina”. Łącznie otrzymaliśmy 6 prac, które zostały wysłane do Experymentarium w Łodzi. W konkursie udział wzięły następujące osoby Gabriela Budziszewska, Antoni Sosnowik, Ignacy Białobrzewski, Amelia Pomiechowska, Oliwia Sosnowik oraz Natalia Grabowska. Kreatywność dzieci i wkład pracy zaskoczył wybitnego szalonego Naukowca Einsteina. Bardzo dziękujemy dyrektorowi szkoły za przygotowane prezenty, które zostały uroczyście wręczone przedszkolakom.

P. Królikowska
H. Mróz
B. Pomiechowska
A. Mroczkowska

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

Biblioteka Publiczna Centrum Kultury w Czerwonce zorganizowały konkurs plastyczny na najładniejszą Kartkę Świąteczną w dwóch kategoriach wiekowych.

W dniu 18 grudnia 2020 r. Wójt Gminy Czerwonka Pan Paweł Kacprzykowski i Pan Grzegorz Łuniewski podsumowali konkurs i wręczyli zwycięzcom nagrody rzeczowe. Organizatorzy podziękowali dzieciom biorącym udział w konkursie za ogromne zaangażowanie i twórczą pracę w trudnym czasie pandemii. Nagrodzeni zostali:

w kategorii uczniów kl. I-III:
pierwsze miejsce – Dominika Tupacz (kl. II)
drugie miejsce – Kamila Klimkiewicz (kl. II)
trzecie miejsce – Mateusz Grabowski (kl. II)
wyróżnienie – Daria Klik (kl. II)

w kategorii uczniów kl. IV- VIII:
pierwsze miejsce – Zuzanna Abramska ( kl. IV)
drugie miejsce – Konrad Lipiński (kl. VIII)
trzecie miejsce – Maja Chełchowska (kl. VIA)

 

Zaproszenie do udziału w konkursie na najładniejszą kartkę świąteczną


Regulamin Konkursu na Najładniejszą Kartkę Świąteczną


Organizator

Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Czerwonce

Cel

 1. Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów;

 2. Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia;

 3. Stworzenie możliwości prezentacji własnych prac;

Uczestnicy

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czerwonka.

 2. Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:

I grupa – I-III klasa,

II grupa – IV-VIII klasa.

Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie Kartki Świątecznej w dowolnej formie i dowolną techniką.

 2. Przy ocenie i nagradzaniu prac będą brane pod uwagę oryginalność, pomysłowość, samodzielność i estetyka wykonania;

 3. Na odwrocie pracy ma się znajdować czytelny opis zawierający następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, wiek, numer kontaktowy.;

 4. Konkurs trwa od 26 listopada 2020 r. do 16 grudnia 2020 r.;

 5. Prace należy złożyć w budynku Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Czerwonce w nieprzekraczalnym terminie do 16 grudnia 2020 r.;

 6. Każdy uczestnik wykonuje 1 pracę;

 7. Złożone prace przechodzą na własność organizatora;

 8. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikacje swojej pracy i wizerunku dla celów związanych z konkursem;

 9. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora;

Nagrody

 1. Organizator konkursu przewiduje nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce we wszystkich kategoriach oraz ewentualne wyróżnienia;

 2. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 18 grudnia 2020 r. o godz. 10.00 w budynku Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Czerwonce.