KONKUS „OCHRONA ŚRODOWISKA – NASZĄ WSPÓLNĄ ASPIRACJĄ” – „ENVIRONMENTAL PROTECTION – OUR COMMON ASPIRATION”.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” zaprasza do udziału w konkursie pod nazwą „OCHRONA ŚRODOWISKA – NASZĄ WSPÓLNĄ ASPIRACJĄ” – „ENVIRONMENTAL PROTECTION – OUR COMMON ASPIRATION”.

Konkurs adresujemy do uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII, wiek 10-15 lat, z  Gmin: Maków Mazowiecki, Czerwonka, Różan, Szelków, Młynarze, Sypniewo, Krasnosielc, Płoniawy-Bramura

Celami Konkursu jest m.in. promowanie postaw proekologicznych, pobudzenie wśród uczestników konkursu zainteresowania tematyką ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu i ukazanie przykładów dobrych praktyk proekologicznych w codziennym życiu.

Przedmiotem konkursu jest nagranie krótkiego 120-240 sek. filmu/wideoklipu za pomocą dowolnego sprzętu o tematyce zgodnej z powyższymi celami. Należy go wykonać w grupie 2-5 osób.

Dla uczestników są przygotowane gadżety a dla laureatów atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Filmy przesyłamy najpóźniej do 10 czerwca 2021 r. Wetransferem na adres: biuro@lgdzielonyszlak.pl

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA W KONKURSIE „OCHRONA ŚRODOWISKA – NASZĄ WSPÓLNĄ ASPIRACJĄ” / „ENVIRONMENTAL PROTECTION – OUR COMMON ASPIRATION” dostępna pod linkiem https://forms.gle/eMrgR9Vq6AGn8rbQ9

Przed przystąpieniem do konkursu, koniecznie trzeba zapoznać się z regulaminem i załącznikami dostępnymi do pobrania na stronie www.lgdzielonyszlak.pl w zakładce EPOCA-PROJEKT WSPÓŁPRACY pod zamieszczonym plakatem.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Pobierz: 

230. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA – KONKURS PLASTYCZNY

230. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

– KONKURS PLASTYCZNY

Zapraszam uczniów do wzięcia udziału w konkursie plastycznym z okazji 230 rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na temat wydarzeń, bohaterów i symboli związanych z uchwaleniem w 1791 roku Konstytucji 3 Maja.

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:

  • klasy I – III

  • klasy IV – VIII

Wykonane prace należy podpisać (imię i nazwisko, klasa) i ich zdjęcia przesyłajcie w formie załącznika pod wątkiem z informacją o konkursie zamieszczonym na świetlicy na szkolnej platformie do 30.04.2021 (piątek).

Zebrane prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

Wszystkie osoby otrzymają punkty za udział w konkursie.

Rozstrzygnięcie konkursu we wtorek – 04.05.2021 r.

Andrzej Śledziewski

Światowy Dzień Wody – Zróbmy szum wokół wody

W dniu 22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 r. To święto ma przypominać, ze wielu mieszkańców naszej planety – obecnie ok. 785 mln osób cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

Nasza szkoła przystąpiła do akcji Światowego Dnia Wody organizowanego z Polską Akcją Humanitarną pod hasłem ,,Zróbmy szum wokół wody”. Celem tej akcji jest szerzenie świadomości o tym, że dostęp do czystej wody pitnej to prawo człowieka.

Na lekcjach fizyki w dniach 22-23 marca uczniowie klas VII – VIII obejrzeli prezentację i film ,,Oszczędzanie to za mało” przygotowane z okazji tego dnia. Uczniowie dowiedzieli się m.in, co można robić, aby oszczędzać wodę. Po obejrzeniu filmu i prezentacji mieli za zadanie napisać krótką notatkę lub referat nt. „Znaczenie wody w życiu człowieka. Na koniec uczniowie wzięli udział w szkolnym: „Konkursie Wiedzy o Wodzie”.

Wyniki konkursu:
I miejsce – Amelia Włodarczyk – klasa VIII
II miejsce – Dawid Woźniak – klasa VII
III miejsce – Mikołaj Pszczółkowski – klasa VII

Wyróżnienia:
1. Julia Kluczek – klasa VIII
2. Wiktoria Chodkowska – klasa VII
3. Konrad Lipiński – klasa VII

Dla zwycięzców przewidziane są drobne nagrody i dyplomy, które zostaną wręczone na koniec roku. Gratuluję wygranym oraz dziękuję wszystkim za udział w całej akcji oraz w konkursie wiedzy o wodzie.

Katarzyna Zielińska

Konkurs fotograficzny “WIOSNA W OBIEKTYWIE”

Zapraszamy uczniów kl. I-VIII Szkoły Podstawowej im Marii Konopnickiej w Czerwonce do udziału w konkursie fotograficznym “WIOSNA W OBIEKTYWIE”. Zadaniem uczestników jest odkrywanie i uchwycenie na zdjęciach zwiastunów wiosny.

H. Żebrowska
K. Kordowska


Regulamin

1. Konkurs jest skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej im Marii Konopnickiej w Czerwonce.
2. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach pod nazwami:

WIOSNA W OBIEKTYWIE KL I-III
WIOSNA W OBIEKTYWIE KL IV-VIII

3. Zdjęcia zamieszczamy pod postem WIOSNA W OBIEKTYWIE w swojej kategorii.
4. Post będzie aktywny w dniach 22-26 marca 2021r.
5. Każdy uczestnik może wstawić 1 zdjęcie. Pod zdjęciem należy podać imię i nazwisko i klasę.
6. Zwycięzca zostanie wyłoniony w drodze głosowania internetowego.
7. Każdy uczeń może oddać 1 głos w każdej z kategorii.
8. Głosujemy poprzez wysłanie informacji w wiadomości prywatnej podając imię nazwisko i klasę osoby, na której zdjęcie głosujemy.
9. Jeśli oddajemy głos na pracę cznia z klasy I-III wysyłamy wiadomość prywatną do Pani Hanny
Żebrowskiej.
10. Jeśli oddajemy głos na pracę ucznia z klasy IV-VIII wysyłamy wiadomość prywatną do Pani
Kamilli Kordowskiej.
11. Za zajęcie I, II, III miejsca są przewidziane nagrody rzeczowe.
12. Każdy uczestnik konkursu otrzyma 5 punktów dodatnich z zachowania.
ZA zajęcie I miejsca uczestnik otrzyma 20 punktów dodatnich z zachowania.
Za zajęcie II miejsca uczestnik otrzyma 15 punktów dodatnich z zachowania.
Za zajęcie III miejsca uczestnik otrzyma 10 punktów.
13. Głosować można w dniach 29 30 marca 2021r.
14. Wybrane zdjęcia zostaną umieszczone na gazetce w świetlicy szkolnej.

Bal karnawałowy uczniów kl. I-III

We wtorek 16 lutego 2021 r. w naszej szkole odbyła się zabawa karnawałowa. Z ogromną niecierpliwością na ten dzień oczekiwali uczniowie klas I-III. Sale lekcyjne uległy przeobrażeniu w zimowe sale balowe. Uczniowie rozpoczęli zabawę w godzinach porannych, więc od rana w naszej szkole roiło się od księżniczek, wróżek, rycerzy i biedronek. Wygląd sal oraz przepiękne stroje uczniów wprowadził wszystkich w doskonały nastrój i zachęcił do wspólnej zabawy. W czasie przerwy dzieci miały czas na zjedzenie różnych pyszności. Wszystkie dzieci otrzymały skromne upominki. Bal okazał się doskonałą okazją do wykonania sobie pamiątkowych zdjęć w karnawałowych przebraniach. Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby nasza wspólna zabawa karnawałowa udała się – serdecznie dziękujemy.

Wyniki konkursu na najciekawszy strój karnawałowy – wykonany własnoręcznie:
 
KLASA I 
Maja Sobol, Arkadiusz Kobyliński
 
KLASA II
Anna Oleksiak, Kamila Klimkiewicz, Daria Klik, Wiktoria Opacka, Adam Pałubiński
 
KLASA III
Julia Wądołek, Igor Justowicz

Organizatorzy Wychowawcy klas I-III:
Agnieszka Grochowska, Beata Kęszczyk, Anna Rostkowska

Konkurs „Najciekawszy strój karnawałowy”

Regulamin konkursu „ Najciekawszy strój karnawałowy”

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu edukacja wczesnoszkolna.
2. Konkurs odbędzie się w dniu 16.02.2021r.

II. Przedmiot i cele konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie najciekawszego przebrania według własnego pomysłu oraz prezentacja w dniu spotkania ostatkowego tj. 16.02.2021r.
2. Cele konkursu:
– Rozwijanie kreatywności i wyobraźni dziecka
– Pogłębianie umiejętności plastycznych i manualnych
– Pogłębianie więzi rodzinnych przy wspólnym tworzeniu dzieła.

III. Warunki udziału

1. Zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i akceptacja jego warunków.
2. Wykonanie przebrania według własnego pomysłu z materiałów ogólnie dostępnych ( papier, karton, tektura, bibuła, włóczka, skóra, materiał, drewno, folia, itp.)
3. Wystąpienie w wykonanym stroju podczas spotkania klasowego.

IV. Przebieg konkursu

1. Uczestnicy konkursu wykonują w domu przebranie według własnego pomysłu. W pracach może pomagać cała rodzina.
2. Uczestnik konkursu występuje w stroju podczas spotkania i prezentuje strój.
3. W dniu 16.02.2121r. Komisja Konkursowa przeprowadzi obserwację uczestników pokazu oceniając stroje wg kryteriów.
4. Komisja Konkursowa dokona wyboru zwycięzców Konkursu.
5. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w czasie spotkania ostatkowego.

V. Kryteria oceny prac

1. Przebrania będą oceniane według następujących kryteriów:
– Pomysłowość
– Estetyka wykonania stroju
– Wkład pracy .

Przebrania gotowe, kupione nie będą oceniane.

VI. Zasady przyznawania nagród

1. Komisja przyzna 4 miejsca i nagrodzi 4 stroje
2. Laureaci otrzymają upominki
3. Decyzje komisji są ostateczne i nieodwracalne.

VII. Ogłoszenie wyników

1. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu imprezy.
2. Laureaci Konkursu są zobowiązani do osobistego odbioru nagrody.
3. Komisja Konkursowa opublikuje wyniki na stronie internetowej szkoły.

VIII. Postanowienia końcowe

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez prawnego opiekuna uczestnika Konkursu na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku uczestnika w celu wyłonienia zwycięzców Konkursu i przyznania nagród.

Organizatorzy, osoby odpowiedzialne:
Beata Kęszczyk
Anna Rostkowska
Agnieszka Grochowska