Wyjazd dzieci z oddziałów przedszkolnych na przedstawienie “Dorotka po drugiej stronie tęczy”

09.05.2023 r. dzieci z grup przedszkolnych były na przedstawieniu edukacyjnym pt. “Dorotka po drugiej stronie tęczy” . Spektakl miał na celu propagowanie postaw proekologicznych, podkreślaniu wartości przyjaźni i wzajemnej pomocy. Dzieci z dużym zaangażowaniem i wypiekami na twarzy obejrzały emocjonujące wydarzenie kulturalne.

Wychowawcy grup przedszkolnych

Program edukacyjny #Żyj dobrze

Nasza szkoła bierze udział w I edycji programu edukacyjnego „#Żyj dobrze”. Program dotyczy zdrowego stylu życia i adresowany jest do uczniów klas I-VIII. Główną ideą programu jest przypomnienie i uświadomienie, że mamy wpływ na nasze zdrowie, a wybory dokonywane każdego dnia warunkują jakość naszego życia. Przygotowany został przez ekspertów z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.

Wychodząc z założenia, że komunikacja międzypokoleniowa jest istotnym elementem edukacji zdrowotnej, działania programowe skierowane są do całej społeczności szkolnej: uczniów, rodziców i opiekunów, a także kadry pedagogicznej. Działania edukacyjne, podejmowane w ramach realizacji programu przyczynią się do kształtowania właściwych zachowań prozdrowotnych młodzieży i osób dorosłych w zakresie zdrowego stylu życia.

Aktywność fizyczna

Profilaktyka

Higiena – rodzice dzieci

Higiena – rodzice nastolatków

Zdrowe żywienie – rodzice nastolatków

Zdrowie psychiczne – rodzice dzieci

Zdrowie psychiczne – rodzice nastolatków

Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych

28.04.2023r w Kamionie (pow. sochaczewski) odbyły się Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych, które zgromadziły najlepszych uczniów z całego województwa mazowieckiego wyłonionych w eliminacjach powiatowych i rejonowych. Naszą szkołę reprezentował Bartłomiej Maruszewski uczeń klasy 8a, który w październiku ubiegłego roku wygrał zawody rejonowe w Ostrołęce. Bartłomiej zaprezentował się znakomicie zajmując wysokie czwarte miejsce w roczniku 2009. Gratulujemy!

B. Garwarski

Akcja “Żonkile”

Uczniowie naszej szkoły włączyli się w obchody 80. rocznicy wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim. Akcja Żonkile-Łączy Nas Pamięć została przeprowadzona na godzinach wychowawczych i obejmowała następujące zagadnienia:

  1. Geneza powstania – przedstawienie sytuacji społeczności żydowskiej w Warszawie przed wybuchem wojny oraz okoliczności, które doprowadziły do powstania w getcie warszawskim.
  2. Przebieg powstania.
  3. Bohaterowie powstania- Marek Edelman, Symcha Rotem, Mordechaj Anielewicz.
  4. Życie codzienne w getcie.
  5. Upamiętnienie powstania – przedstawienie działań, które podejmowane są obecnie, aby uhonorować pamięć powstańców. Omówienie muzeów, pomników i innych miejsc pamięci, a także współczesnych inicjatyw, które podejmowane są w celu przypomnienia o powstaniu.

Agnieszka Lewaśkiewicz
Hanna Żebrowska

232. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

28 kwietnia 2023 roku odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Była to piękna lekcja historii, podczas której uczniowie mogli zapoznać się z ważnymi dla naszego kraju wydarzeniami historycznymi. Fakty historyczne przeplatały nastrojowe wiersze i piosenki. Apel przygotowała klasa 8a.

A. Śledziewski

Lista kandydatów przyjętych do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Czerwonce na rok szkolny 2023/2024 w wyniku rekrutacji podstawowej

Oddział ,,0” – rocznik 2017

1. B.Szymon.
2. B. Szymon.
3. Ch. Marcel.
4. G. Franciszek.
5. G. Wojciech.
6. K. Igor.
7. K. Tomasz.
8. K. Nadia.
9. K. Julia.
10. L. Oskar.
11. Ł. Zuzanna.
12. O. Aleksandra.
13. Sz. Anna.
14. Sz. Marcelina.

Grupa 5 -latki rocznik 2018

1. A. Katierina.
2. B. Piotr.
3. B. Hanna.
4. B. Agata.
5. D. Patrycja.
6. G. Jakub.
7. G. Tymoteusz.
8. K. Igor.
9. K. Igor.
10. K. Urszula.
11. Ł. Liliana.
12. M. Przemysław.
13. M. Kacper.
14. N. Nikola.
15. P. Gabriel.
16. P. Zofia.
17. S. Antoni.
18. S. Szymon.
19. Z. Maria.
20. Z. Iga.
21. Z. Fabian.
22. Z. Oliwia.

Grupa 3-4 -latki rocznik: 2019, 2020, 2021

1. B. Maria.
2. B. Adrian.
3. B. Lena.
4. B. Nadia.
5. B. Igor.
6. B. Szymon.
7. G. Natan.
8. G. Antoni.
9. G. Zuzanna.
10. K. Mikołaj.
11. K. Piotr.
12. K.Szymon.
13. L. Oliwia.
14. Ł. Jan.
15. M. Wiktor.
16. M. Igor.
17. P. Adam.
18. P. Antoni.
19. Z. Emil.

Wyjście przedszkolaków do biblioteki gminnej

W dniu 26/27 kwietnia dzieci z przedszkola wraz z Paniami udały się do Biblioteki Gminnej w Czerwonce. Przedszkolaki z wielką radością zapoznawały się z magicznym dla nich miejscem. Z ciekawością wysłuchały czytającej przez
Panią bibliotekarkę – Paulinę Lewandowską książki. Dowiedziały się jak można stać się czytelnikiem biblioteki oraz jak należy się w niej zachować. Wszystkim dzieciom bardzo spodobały się kolorowe i bogato ilustrowane książki, które z chęcią oglądały i komentowały oglądane obrazki. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały upominki i podziękowały za oprowadzenie po świecie książki. Każdy przedszkolak wyszedł z biblioteki z uśmiechem na twarzy i pełen wrażeń .
B. Kęszczyk
H. Mróz
B. Pomiechowska

Konkurs wiedzy historycznej “Wokół Konstytucji 3 Maja 1791r.”

W dniu 27.04.2023 roku uczniowie klasy VI wzięli udział w konkursie wiedzy historycznej w formie quizu online pod tytułem „Wokół Konstytucji 3 Maja 1791r. Edycja 2023 dla szkół podstawowych” organizowanym przez: Departament Szkolnictwa Wojskowego MON, Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie i Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne im. Kryptologów Polskich w Warszawie. Celem konkursu było propagowanie historii, krzewienie postaw patriotycznych i obywatelskich, uczczenie pamięci twórców ustawy zasadniczej z 1791 r.

A. Śledziewski

Apel z okazji Dnia Ziemi

Dnia 25 kwietnia 2023r. uczniowie klas IV- VIII Szkoły Podstawowej w Czerwonce brali udział w apelu z okazji Dnia Ziemi. Po raz kolejny uczniowie uświadomili sobie konieczność dbania o przyrodę, jej piękno i czystość wokół nas. W prezentacji młodzież zobaczyła skutki konsumpcyjnego sposobu życia, który okazuje się niekorzystny dla człowieka. Podczas apelu uczniowie mogli posegregować odpady do odpowiednich koszy.

E. Kluczek

Accessibility Toolbar