Lista kandydatów przyjętych do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Czerwonce na rok szkolny 2022/2023 w wyniku rekrutacji podstawowej i uzupełniającej

Oddział ,,0” – rocznik 2016

1. B. Ignacy.
2. B. Lena.
3. B. Gabriela.
4. B. Milena.
5. B. Bartosz.
6. K. Karol.
7. L. Marcel.
8. P. Maciej.
9. R. Eva.
10. S. Adrianna.
11. Sz. Wiktoria.

Grupa 5 -latki rocznik 2017

1. B. Szymon.
2. B. Szymon.
3. Ch. Marcel.
4. G. Franciszek.
5. G. Wojciech.
6. K. Igor.
7. K. Tomasz.
8. K. Nadia.
9. K. Julia.
10. L. Oskar.
11. Ł. Zuzanna.
12. O. Aleksandra.
13. Sz. Anna.
14. Sz. Marcelina.

Grupa 3-4 -latki rocznik: 2018, 2019, 2020

1. A. Katierina.
2. B. Piotr.
3. B. Artem.
4. B. Lena.
5. B. Agata.
6. B. Liwia.
7. B. Szymon.
8. G. Tymoteusz.
9. K. Igor.
10. K. Igor.
11. K. Urszula.
12. K. Szymon.
13. L. Adrian.
14. L. Adam.
15. Ł. Liliana.
16. M. Przemysław.
17. M. Kacper.
18. N. Nikola.
19. P. Adam.
20. P. Zofia.
21. S. Antoni.
22. Sz. Szymon.
23. Z. Maria.
24. Z. Oliwia.

VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny “PODWODNY ŚWIAT MÓRZ I OCEANÓW”

„Podróże małe i duże. Podwodny świat mórz i oceanów” – pod tym hasłem Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 6 w Rzeszowie zorganizował VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny, który adresowany był do uczniów klas I – III szkół podstawowych z całej Polski.

Celem konkursu było:
• rozwijanie wyobraźni twórczej,
• zachęcenie do zdobywania wiedzy na temat otaczającego nas świata, a w szczególności tej dotyczącej mórz i oceanów oraz ich mieszkańców,
• rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
• kształtowanie umiejętności ilustrowania scen i sytuacji inspirowanych wiedzą i wyobraźnią,
• wdrażanie do rozwijania i doskonalenia warsztatu plastycznego nauczyciela i ucznia,
• wymiana doświadczeń, a także upowszechnianie i prezentacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.

Wśród nadesłanych prac znalazła się praca Aleksandry Gromelskiej uczennicy klasy 1, która w/w konkursie zajęła 2 miejsce.
GRATULACJE!

Anna Mroczkowska

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021/2022 w oddziałach przedszkolnych

„Chociaż słońce jasno świeci,
Trochę smutne są dziś dzieci.
Bo koniec roku, przedszkola mija czas,
Teraz wakacje czekają nas”

Dnia 23 czerwca 2022 r. w oddziałach przedszkolnych odbyła się Uroczystość Zakończenia Roku Przedszkolnego oraz pożegnania starszaków. Dziesięć miesięcy wspólnych zabaw i zajęć szybko minęło, aż nadszedł czas wakacji i pożegnań. Na początku odbył się najważniejszy punkt uroczystości, występ  6-latków. Starszaki dostojnie prezentowały swoje umiejętności artystyczne, recytatorskie i taneczne. Następnie wystąpiły dzieci z grupy 5-latków. Zaśpiewały piosenkę oraz wierszykiem pożegnały starszych kolegów i koleżanki kończących przedszkole.

Po części artystycznej przyszedł czas na podziękowania dla rodziców, którzy byli zaangażowani w działania na rzecz placówki i udzielali się bezinteresownie. Rodzice w podziękowaniu otrzymali dyplomy.

Kolejni absolwenci naszego przedszkola opuszczają nas, by rozpocząć po wakacjach naukę w klasie pierwszej. Życzymy im wielu sukcesów i spełnienia marzeń, a wszystkim dzieciom bezpiecznych i radosnych wakacji.

Paulina Mieśnikiewicz
Anna Rostkowska
Bożena Pomiechowska
Justyna Żebrowska

Udział w programie edukacyjnym “Zdrowo jem, więcej wiem” pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser- Dudy

Głównym celem projektu było wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem było również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. Starałyśmy się również kształcić rodziców, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną.

Udział w programie zakończył się rozdaniem dyplomów. W rankingu ogólnopolskim w edycji jesienno/wiosennej na 465 zerówek i klas I-III zajęliśmy 31 miejsce. To była wspaniała przygoda.

Paulina Mieśnikiewicz
Anna Rostkowska