Zebranie z rodzicami

Zebranie z rodzicami

W piątek 22 stycznia 2021 r. wychowawcy przekażą Rodzicom informacje na temat wyników nauczania za I półrocze roku szkolnego 2020/2021, forma kontaktu zostanie określona przez wychowawców i przekazana poprzez platformę do nauki zdalnej.

Zawieszenie zajęć stacjonarnych w dniach 18-19 stycznia 2021 r.

W związku z niskimi temperaturami, w  Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Czerwonce w dniach 18-19 stycznia 2021 r.  zostają zawieszone zajęcia prowadzone stacjonarnie w kl. I-III oraz w oddziałach przedszkolnych. W tym czasie nie kursują autobusy szkolne. Dla dzieci, którym w tym czasie opieki nie mogą zapewnić rodzice, będą zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Uczniowie kl. IV-VIII uczestniczą w zajęciach prowadzonych zdalnie w dotychczasowej formie.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Czerwonce
Zbigniew Załęski

Nauczanie w oddziałach przedszkolnych oraz w klasach I-VIII od 18 stycznia 2021 r.

Od 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I-III oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych uczestniczą w zajęciach prowadzonych stacjonarnie. Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej.

W okresie od 18 do 31 stycznia 2021 r.  zajęcia w kl. IV-VIII będą odbywały się z wykorzystaniem szkolnej platformy do nauki zdalnej i Microsoft Teams zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Istnieje możliwość organizowania konsultacji indywidualnych lub w małych grupach dla uczniów klasy VIII z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z  przedmiotów, z których uczniowie przystępują do egzaminu ósmoklasisty. Potrzebę takich spotkań zgłaszają uczniowie nauczycielom prowadzącym zajęcia za pośrednictwem platformy do nauki zdalnej.

Prosimy uczniów o systematyczny udział w zajęciach. Informacje o ewentualnych trudnościach prosimy przekazywać wychowawcom i nauczycielom lub poprzez sekretariat szkoły.

Istnieje możliwość wypożyczenia rodzicom dzieci uczących się w naszej szkole laptopów do nauki zdalnej. Prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania do sekretariatu szkoły.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Czerwonce
Zbigniew Załęski

W oczekiwaniu na Boże Narodzenie

Na lekcjach matematyki przed świętami został ogłoszony konkurs dla uczniów klas IV- VIII. Uczniowie mieli za zadanie wykonać kartkę świąteczną bądź choinkę zrobioną według podanego im wzoru. Kartka i choinka musiały zostać wykonane z figur geometrycznych, które poznali na lekcjach. Celem konkursu było pokazanie tego, że matematyka towarzyszy nam w życiu codziennym, nawet w tak szczególnych dniach, jakimi są Święta Bożego Narodzenia.

Uczniowie bardzo się postarali i wykonali piękne prace, za które otrzymali oceny celujące z matematyki. Bardzo cieszę się, że tylu uczniów wzięło udział w tym konkursie. Mam nadzieję, że sposób przygotowania kartek świątecznych umilił oczekiwanie na Boże Narodzenie. Uczestnikom konkursu bardzo dziękuje za zaangażowanie i pokazanie magii świąt w swoich pracach.

Katarzyna Zielińska

Święta Bożego Narodzenia w przedszkolu

Niech te Święta, tak wspaniałe,
będą całe jakby z bajek,
niechaj gwiazdka z nieba leci.
niech Mikołaj tuli dzieci,
biały puch niech z góry spada,
niechaj piesek w nocy gada.
niech choinka pachnie pięknie,
no i radość będzie wszędzie!

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia życzą dzieci z oddziałów przedszkolnych w Czerwonce.

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

Biblioteka Publiczna Centrum Kultury w Czerwonce zorganizowały konkurs plastyczny na najładniejszą Kartkę Świąteczną w dwóch kategoriach wiekowych.

W dniu 18 grudnia 2020 r. Wójt Gminy Czerwonka Pan Paweł Kacprzykowski i Pan Grzegorz Łuniewski podsumowali konkurs i wręczyli zwycięzcom nagrody rzeczowe. Organizatorzy podziękowali dzieciom biorącym udział w konkursie za ogromne zaangażowanie i twórczą pracę w trudnym czasie pandemii. Nagrodzeni zostali:

w kategorii uczniów kl. I-III:
pierwsze miejsce – Dominika Tupacz (kl. II)
drugie miejsce – Kamila Klimkiewicz (kl. II)
trzecie miejsce – Mateusz Grabowski (kl. II)
wyróżnienie – Daria Klik (kl. II)

w kategorii uczniów kl. IV- VIII:
pierwsze miejsce – Zuzanna Abramska ( kl. IV)
drugie miejsce – Konrad Lipiński (kl. VIII)
trzecie miejsce – Maja Chełchowska (kl. VIA)