Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy 1 września 2020 r. w systemie stacjonarnym, z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN. Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego może ulec zmianie, prosimy o sprawdzanie zamieszczonej poniżej informacji na bieżąco. 

KLASY I – VIII

Spotkania uczniów z wychowawcami odbędą się o godz. 800. Uczniowie wchodzą do budynku w założonej maseczce/ochronie ust i nosa oraz dezynfekują ręce,  następnie  kierują się do wyznaczonej sali (w klasach maseczki nie są obowiązkowe). Nie przemieszczają się po budynku bez konieczności, nie gromadzą się przed szkołą i stosują się do poleceń pracowników.

Ze względu na zachowanie zasad bezpieczeństwa rodzice nie wchodzą na teren szkoły.

Klasa Wychowawca Budynek i sala  Wejście
Klasa 1 Agnieszka  Grochowska budynek A, sala nr 3 nr 1
Klasa 2 Beata Kęszczyk budynek A, sala nr 5 nr 1
Klasa 3 Anna Rostkowska budynek A, sala nr 4 nr 1
Klasa 4 Adam Matłach budynek A, sala nr 1 nr 1
Klasa 6a Hanna Żebrowska budynek B, sala nr 10 nr 8
Klasa 6b Kamilla Kordowska budynek B, sala nr 13 nr 8
Klasa 7 Małgorzata Marcińczyk budynek B, sala nr 2 nr 8
Klasa 8 Małgorzata Kiełczewska budynek B, sala nr 4 nr 8

Po zakończonych spotkaniach uczniowie zgodnie z poleceniami pracowników i z zachowaniem dystansu społecznego opuszczają budynek. Odjazdy autobusów będą uzależnione od czasu trwania spotkań z wychowawcami. 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Wychowawcy grup oddziałów przedszkolnych zapraszają na spotkanie organizacyjne. Rodzice oczekują na wychowawców przy wejściu nr 6 (budynek B).

Grupa Wychowawca Godzina
Grupa 3-4-latków Bożena Pomiechowska 930
Grupa 5-latków Hanna Mróz 1000
Grupa 6-latków Anna Mroczkowska 1030

 

Rozkład jady autobusów szkolnych obowiązujący od 1 września 2020 r.

Rozkład jady autobusów nie zmienił się od ubiegłego roku szkolnego. Dzieci zobowiązane są do zakrywania ust i nosa podczas przejazdu.

Dowożenie uczniów do szkoły odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym. W pojazdach, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące wspólnie istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa (§ 24 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia RM z 7 sierpnia 2020 r.).

Z korzystania z autobusu szkolnego wyłączone są inne osoby. Dowożenie uczniów do szkół to przewozy dedykowane i zamknięte dla innych pasażerów.