Konkurs matematyczny PORTRET SŁYNNEGO MATEMATYKA dla uczniów klas od IV do VII

Zapraszam chętnych uczniów o udziału w konkursie, którego organizatorem jest Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez ucznia portretu dowolnego uczonego, który w czasie swojego życia zajmował się matematyką.
2. Prace konkursowe uczniów:
a) powinny być przygotowane w formacie nie większym niż A3,
b) mogą być przygotowane dowolną techniką plastyczną,
c) na pierwszej stronie powinny być zapisane imię i nazwisko portretowanego uczonego wraz z informacją o latach, w których żył,
d) nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.
3. Każdy uczeń może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
Chętnych uczniów zapraszam do udziału, wszystkie prace muszą być przekazane do koordynatora konkursu – Pani Katarzyny Zielińskiej do dnia 15 marca 2024r.

Organizator przewidział nagrody.

Koordynator konkursu – Katarzyna Zielińska

Accessibility Toolbar